Loading the player...
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
148 người đã bình chọn
0 người đang online
  • Huyện Ngân Sơn hiện có 38 cơ sở sản xuất, chế biến gỗ quy mô hộ gia đình. Hầu hết các cơ sở đều đang đối mặt với tình trạng sản phẩm làm ra nhưng khó tiêu thụ.

  • Theo kế hoạch phát triển rừng năm 2022, toàn tỉnh sẽ trồng 4.000ha rừng. Trong đó, trồng rừng phân tán 900ha; trồng lại rừng sau khai thác và các chương trình, dự án 3.100ha.

  • Mặc dù gặp nhiều khó khăn như dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, mưa lũ gây ảnh hưởng tới tài sản, hoa màu của người dân, đặc biệt dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh nông sản, tuy nhiên, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và người dân, sản xuất nông, lâm nghiệp năm 2021 của tỉnh Bắc Kạn vẫn đạt mục tiêu đề ra.

  • Công tác Quản lý bảo vệ và phát triển rừng luôn được Hạt Kiểm lâm huyện Ba Bể thường xuyên chỉ đạo các Trạm Kiểm lâm, kiểm lâm viên phụ trách địa bàn chủ động, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng và cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp.

  • Công tác Quản lý bảo vệ và phát triển rừng luôn được Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn thường xuyên chỉ đạo các đơn vị chủ động, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng và cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp.

  • Công tác Quản lý bảo vệ và phát triển rừng luôn được Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn thường xuyên chỉ đạo các đơn vị chủ động, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng và cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp.