Loading the player...
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
186 người đã bình chọn
0 người đang online
  • Tỉnh Bắc Kạn có hơn 29.700ha rừng đặc dụng tại 3 khu là Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ (huyện Na Rì), Khu bảo tồn Loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc (huyện Chợ Đồn), Vườn Quốc gia Ba Bể với nhiều loại gỗ quý và hệ thống thảm thực vật đa dạng. Xuất phát từ những giá trị đó, công tác quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng thời gian qua luôn được ngành kiểm lâm quan tâm, chú trọng.

  • Từ ngày 10/3 - 7/4/2023, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố sẽ tiến hành kiểm tra hoạt động sản xuất giống cây lâm nghiệp trên địa bàn đối với các chủ cơ sở, hộ cá nhân kinh doanh ươm giống cây trồng lâm nghiệp.

  • Đại ngàn đã in dấu chân anh qua những cuộc tuần tra rừng đặc dụng dài ngày, những cuộc mật phục xuyên đêm trong rừng sâu, núi thẳm hay ở những chốt chặn hiểm yếu trong bất cứ thời điểm nào, kể cả những ngày lễ, Tết. Đây đều là công việc thường xuyên của các anh- những chiến sĩ Kiểm lâm Bắc Kạn.

  • Công tác Quản lý bảo vệ và phát triển rừng luôn được Hạt Kiểm lâm huyện Ba Bể thường xuyên chỉ đạo các Trạm Kiểm lâm, kiểm lâm viên phụ trách địa bàn chủ động, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng và cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp.

  • Công tác Quản lý bảo vệ và phát triển rừng luôn được Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn thường xuyên chỉ đạo các đơn vị chủ động, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng và cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp.

  • Công tác Quản lý bảo vệ và phát triển rừng luôn được Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn thường xuyên chỉ đạo các đơn vị chủ động, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng và cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp.