Loading the player...
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
136 người đã bình chọn
0 người đang online
  • Thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021; chuẩn bị triển khai Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025. Nhằm tăng cường các biện pháp quản lý, nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp, thực hiện hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2021 và Đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025, ngày 04/3/2021Tổng cục Lâm nghiệp đã ban hành công văn số 219/TCLN-PTR đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

  • Trong thời gian qua công tác quản lý bảo vệ rừng được các địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực, số vụ vi phạm và diện tích rừng bị thiệt hại giảm theo từng năm. Tuy nhiên, ở một số nơi tình trạng vi phạm pháp luật về lâm nghiệp vẫn còn diễn ra, nhất là thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, các đối tượng thường vào rừng tự nhiên khai thác trái pháp luật các loài thực vật rừng, trong đó có các loài nguy cấp, quý, hiếm để buôn bán, sử dụng vào dịp lễ Tết; từ đó gây ảnh hưởng xấu đến công tác quản lý, bảo vệ rừng, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và bảo tồn thiên nhiên.

  • Hồi là một loại lâm sản ngoài gỗ đặc biệt, mang lại giá trị kinh tế cao, thu nhập từ trồng Hồi đã góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn nói chung và huyện Chợ Mới nói riêng.

  • Công tác Quản lý bảo vệ và phát triển rừng luôn được Hạt Kiểm lâm huyện Ba Bể thường xuyên chỉ đạo các Trạm Kiểm lâm, kiểm lâm viên phụ trách địa bàn chủ động, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng và cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp.

  • Công tác Quản lý bảo vệ và phát triển rừng luôn được Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn thường xuyên chỉ đạo các đơn vị chủ động, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng và cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp.

  • Công tác Quản lý bảo vệ và phát triển rừng luôn được Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn thường xuyên chỉ đạo các đơn vị chủ động, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng và cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp.