Hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất 2022

Hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất 2022, cùng với cả nước, các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã và đang tổ chức nhiều hoạt động nhằm bảo vệ môi trường sinh thái, hướng tới phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Hưởng ứng Ngày Nước thế giới, khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022. (Ảnh sưu tầm)

Ngày Nước thế giới 22/3/2022 được Liên Hợp Quốc phát động với chủ đề là “Nước ngầm - Biến nguồn tài nguyên vô hình thành hữu hình”, nhấn mạnh vai trò quan trọng của nước ngầm trong hệ thống nước và điều kiện vệ sinh, hoạt động nông nghiệp, công nghiệp, hệ sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu; hướng đến kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng cần có những hành động khai thác, bảo vệ và sử dụng bền vững nguồn nước ngầm, thích ứng với biến đổi khí hậu và đáp ứng nhu cầu của dân số ngày càng tăng.

Ngày Khí tượng thế giới 23/3/2022 được Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) phát động với chủ đề “Cảnh báo sớm để hành động sớm - Thông tin khí tượng thủy văn và khí hậu phục vụ hiệu quả giảm nhẹ rủi ro thiên tai”. Thông điệp này nhấn mạnh vai trò công tác thông tin, dự báo, cảnh báo sớm, đồng thời cần phải phối hợp, thiết lập mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa các cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia, cơ quan quản lý thiên tai và chính quyền các địa phương. Đây là điều kiện tiên quyết nhằm phòng chống hiệu quả với thiên tai, góp phần bảo vệ sinh mạng, sinh kế cho người dân, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Giờ Trái đất năm 2022 được Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) phát động với chủ đề “Kiến tạo Tương lai - Bây giờ hoặc không bao giờ”, mong muốn nâng cao nhận thức của cộng đồng và người dân về vai trò quan trọng trong các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu, ngăn chặn và đảo ngược sự mất mát của đa dạng sinh học trên toàn cầu.

Hưởng ứng chuỗi sự kiện quan trọng này, Bắc Kạn cùng với các đơn vị, địa phương trong cả nước đã có nhiều hoạt động hưởng ứng, trong đó quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động thiết thực, phù hợp với chủ đề như: Treo pano, băng rôn, áp phích tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan và các địa điểm thích hợp; lựa chọn, sử dụng các khẩu hiệu tuyên truyền, truyền thông, tăng thời lượng phát sóng các nội dung về giá trị của nước ngầm, thời tiết và khí hậu, công tác dự báo và cảnh báo phòng chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính, tiết kiệm năng lượng, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

Các đơn vị, địa phương huy động nguồn lực đầu tư, khởi công, xây dựng và bàn giao các công trình, dự án thuộc lĩnh vực tài nguyên nước, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, khí tượng thủy văn, phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu, thúc đẩy và thu hút các dự án xanh, năng lượng tái tạo nhằm phục vụ tốt hơn các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống dân sinh. Cùng với đó là xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, dự án nhằm tăng cường bảo vệ, khai thác, sử dụng bền vững nguồn nước dưới đất. Quy hoạch, khai thác hợp lý, điều chỉnh phương án khai thác nước dưới đất hiện tại cho phù hợp, đảm bảo tổng lượng khai thác không vượt quá trữ lượng của nước dưới đất, không vượt ngưỡng giới hạn khai thác an toàn. Nghiên cứu, áp dụng các giải pháp để tăng cường khả năng trữ nước ngọt, giảm dần việc khai thác nước dưới đất; nghiên cứu áp dụng các giải pháp lưu giữ nước mưa ở các khu đô thị, dân cư tập trung nhằm giảm bớt tình trạng ngập úng, đồng thời bổ sung nhân tạo cho nước dưới đất...

Công trình Đập dâng nước thuộc dự án Kè sông Cầu đoạn qua thành phố Bắc Kạn
được đưa vào sử dụng từ cuối năm 2021 nhằm thực hiện mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu

Thiết thực hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022, Bắc Kạn triển khai thay bóng đèn tiết kiệm điện cho một số hộ gia đình chính sách, hộ nghèo tại xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn và xã Văn Vũ, huyện Na Rì. Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cơ quan, đơn vị và các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng, tham gia Chiến dịch Giờ Trái đất theo hướng sáng tạo, thiết thực và phù hợp điều kiện thực tế. Trong thời gian từ 20h 30’ đến 21h 30’ thứ Bảy, ngày 26/3/2022, sẽ tắt 2/3 hệ thống đèn chiếu sáng công cộng tại trung tâm thuộc địa bàn thành phố và các huyện (trừ đèn tín hiệu giao thông và các mục tiêu cần bảo vệ), đồng thời tuyên truyền các cơ quan, đơn vị, địa phương và người dân tham gia tắt đèn và các thiết bị không cần thiết trong khoảng thời gian trên./.

Hương Lan-backan.gov.vn