Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn phối hợp tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính thuộc tẩm quyền xử lý tịch thu của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn

Vào hồi 09h00 phút, ngày 24/3/2021 tại Hội trường làm việc thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn diễn ra cuộc đấu giá tài sản đối với tài sản là tang vật vi phạm hành chính đã xử lý tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 31/HĐ ký ngày 16/3/2021  giữa Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn. Lô tài sản để thực hiện đấu giá gồm: Các loại gỗ tròn thông thường các loại từ nhóm V-VIII, khối lượng 55,435m3; 04 Cưa xăng các loại và 04 côn Dao phát. Giá khởi điểm của lô tài sản là: 41.726.200  đồng (Bốn mươi mốt triệu, bảy trăm hai mươi sáu nghìn hai trăm đồng).

         (Hình ảnh: Gỗ là tài sản đã tịch thu được tổ chức bán đấu giá)

Đăng ký tham gia cuộc đấu đối với lô tài sản nêu trên gồm có 02 khách hàng, cụ thể:

1. Ông Lã Văn Hạnh, địa chỉ: Đức Lương, Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Số CMTND 091082796, do Công an tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 06/4/2019.

2. Ông Triệu Đức Chinh, địa chỉ: xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn. Số CMTND 095146778, do Công an tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 07/12/2016.

 Cuộc đấu giá tài sản diễn ra được đấu giá viên của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn điều hành đảm bảo đúng quy định của Luật đấu giá tài sản, cuộc đấu giá được thực hiện minh bạch, khách quan, đúng quy định pháp luật. Sau 02 lần khách hàng trả giá, người trả giá cao nhất đối với lô tài sản nêu trên là ông Lã Văn Hạnh, địa chỉ: Đức Lương, Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên với giá trả lô tài sản là 42.800.000 đồng (Bốn mươi hai triệu, tám trăm nghìn đồng).

Sau khi Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ theo quy định về đấu giá tài sản, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn sẽ tiến hành bàn giao đầy đủ hồ sơ, giấy tờ liên quan đến tài sản đã tổ chức đấu giá, đồng thời chỉ đạo các Đội, Hạt Kiểm lâm (là đơn vị trông coi, bảo quản tài sản) tiến hành bàn giao đầy đủ tài sản cho người trúng đấu giá./.

N.K - Phòng Thanh tra Pháp chế