Hạt Kiểm lâm huyện Ba Bể tăng cương xử lý vi phạm trong lĩnh vực Lâm nghiệp

Công tác Quản lý bảo vệ và phát triển rừng luôn được Hạt Kiểm lâm huyện Ba Bể thường xuyên chỉ đạo các Trạm Kiểm lâm, kiểm lâm viên phụ trách địa bàn chủ động, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng và cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp.

Từ ngày 14/8 đến 20/8/2020, lực lượng Kiểm lâm đã kiểm tra phát hiện và lập biên bản xử lý hành chính 01 vụ vi phạm trong lĩnh vực Lâm nghiệp (01 vụ phá rừng trái pháp luật, diện tích thiệt hại 0,148ha thuộc rừng tự nhiên sản xuất).

Về tình hình phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR): Lực lượng Kiểm lâm huyện Ba Bể đã thực hiện nghiêm túc việc phân công trực PCCCR các ngày trong tuần theo quy định; thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra các vùng trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao trong những ngày nắng nóng kéo dài, nhằm xử lý kịp thời các tình huống cháy rừng có thể xảy ra. Trong tuần trên địa bàn không xảy ra vụ cháy rừng nào.

Công tác Phát triển rừng: tính đến ngày 20/8/2020, huyện Ba Bể đã thực hiện trồng được 846,49ha/610ha, đạt 138,8% kế hoạch. Hiện nay Ban quản lý Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Ba Bể tiếp tục triển khai, vận động người dân rà soát diện tích trồng lại rừng sau khai thác để đôn đốc các hộ thực hiện trồng lại rừng, ngoài ra các hộ gia đình cũng đang thực hiện chăm sóc rừng trồng trong giai đoạn chăm sóc theo quy định./.

T.H