Tình hình Quản lý bảo vệ rừng, PCCCR và quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tuần 45 (từ ngày 02/11 đến 08/11/2019)

Công tác Quản lý bảo vệ và phát triển rừng luôn được Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn thường xuyên chỉ đạo các đơn vị chủ động, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng và cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp.

Trong tuần, từ ngày 02/11 đến 08/11/2019, lực lượng Kiểm lâm đã kiểm tra phát hiện và lập biên bản xử lý hành chính 03 vụ vi phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ và phát triển rừng, xảy ra trên địa bàn huyện Ch Mới, Chợ Đồn, Thành Phố; tịch thu hơn 5,9 m3 gỗ các loại.

Về tình hình phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR): Lực lượng Kiểm lâm đã thực hiện nghiêm túc việc phân công trực PCCCR các ngày trong tuần theo quy định; thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra các vùng trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao trong những ngày nắng nóng kéo dài, nhằm xử lý kịp thời các tình huống cháy rừng có thể xảy ra. Trong tuần trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ cháy rừng nào./.

T.H