Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
68 người đã bình chọn
0 người đang online
  • Nhằm hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2016, huyện Pác nặm đã chủ động chuẩn bị 700.000 cây giống cho vụ trồng rừng mới.

  • Trong vài năm trở lại đây trồng rừng luôn là chỉ tiêu không thể hoàn thành theo kế hoạch đề ra của huyện Pác Nặm. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn tới thực trạng này khi mà tiềm năng về phát triển kinh tế rừng của địa phương là rất lớn, và giải pháp nào để Pác Nặm hoàn thành việc trồng rừng trong năm 2016 cũng như những năm tiếp theo? Phóng viên Đài TT-TH Pác Nặm đã đi tìm hiểu thực tế vấn đề này.

  • Nhằm chuẩn bị tốt cho vụ trồng rừng năm 2016, huyện Pác Nặm đã tiến hành gieo ươm được trên 100 vạn cây giống các loại đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời và đạt chất lượng cao nhất cho người dân.

  • Trong thời gian qua các cấp ngành, địa phương ở Pác Nặm đã có nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn. Mặc dù vậy, do tác động của nhiều yếu tố nên công tác này vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn thách thức.

  • Công tác nghiệm thu rừng trồng là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, nó không chỉ giúp đánh giá một cách chính xác kết quả thực hiện việc trồng rừng của người dân mà còn là cơ sở để ngành chức năng xây dựng các phương án cần thiết cho vụ trồng rừng tiếp theo.

1