Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
68 người đã bình chọn
0 người đang online

Thông tin lãnh đạo

Đăng ngày 02 - 03 - 2016
100%

     - Hạt trưởng:  Lê Xuân Diệu 

     - Di động: 0988.658.165 

     - Email: dieukl@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

     - Phó hạt trưởng: Nông Quốc Dũng

     - Di động: 0916.842.810