Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
68 người đã bình chọn
0 người đang online

Pác Nặm chủ động ươm cây giống cho vụ trồng rừng năm 2016.

Đăng ngày 21 - 01 - 2016
100%

Nhằm chuẩn bị tốt cho vụ trồng rừng năm 2016, huyện Pác Nặm đã tiến hành gieo ươm được trên 100 vạn cây giống các loại đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời và đạt chất lượng cao nhất cho người dân.

Cán bộ dự án 147 huyện kiểm tra chất lượng cây giống tại vườn ươm.

      Trong đó có 30 vạn giống cây Mỡ; 25 vạn giống cây Lát; 13 vạn giống cây Xoan và 12 vạn giống cây Keo. Hiện nay giống cây Mỡ đã phát triển ở giai đoạn 3-5 lá trong khi giống cây Keo bắt đầu ra lá thật, còn đối với giống cây Lát và Xoan đang chuẩn bị được gieo bầu.

      Năm 2016 này huyện Pác Nặm được tỉnh giao chỉ tiêu trồng mới 260ha trong đó có 250ha rừng sản xuất tập trung và 10ha rừng phòng hộ, bằng 65% so với chỉ tiêu mà Nghị quyết HĐND huyện đề ra. Với số giống cây đã được gieo ươm sẽ đảm bảo đáp ứng được nhu cầu giống trồng rừng của người dân, một số ít diện tích người dân trồng cây Thông sẽ được BQL dự án 147 huyện hợp đồng mua từ huyện Ba Bể. Hiện nay huyện Pác Nặm đang tiếp tục vận động người dân tiến hành đăng ký trồng rừng đảm bảo đạt chỉ tiêu, đồng thời tiến hành thiết kế ngoài thực địa ./.

Tin mới nhất

Pác Nặm chuẩn bị 700.000 cây giống cho vụ trồng rừng 2016(31/03/2016 4:14 CH)

Giải pháp nào để Pác Nặm hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng.(25/02/2016 4:26 CH)

Pác Nặm chủ động ươm cây giống cho vụ trồng rừng năm 2016.(21/01/2016 11:17 CH)

Còn nhiều khó khăn trong công tác quản lý bảo vệ rừng ở Pác Nặm.(15/01/2016 4:18 CH)

Vai trò của công tác nghiệm thu rừng trồng ở Pác Nặm.(04/12/2015 4:18 CH)