Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
68 người đã bình chọn
0 người đang online

Tổng quan

Đăng ngày 13 - 01 - 2016
100%

Huyện Pác Nặm là huyện miền núi của tỉnh Bắc Kạn, toàn huyện có 10 xã trong đó xã Bộc Bố là Trung tâm hành chính của huyện. Với các vị trí tiếp giáp như sau:

 - Phía Đông giáp tỉnh Cao Bằng

- Phía Tây giáp tỉnh Tuyên Quang;

- Phía Nam giáp huyện Ba Bể;

- Phía Bắc giáp tỉnh Cao Bằng

Huyện có tổng diện tích tự nhiên là 47.539,00 ha, trong đó: Diện tích đất quy hoạch cho lâm nghiệp là: 42.837,00 ha; diện tích có rừng là: 25.627,00 ha; diện tích rừng tự nhiên là: 22.980,00 ha; độ che phủ rừng đạt 53,9%

( Theo số liệu kiểm kê năm 2014)