Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
95 người đã bình chọn
0 người đang online

Tổng quan

Đăng ngày 02 - 03 - 2016
100%

Huyện Na Rì là huyện miền núi nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Bắc Kạn với 21 xã và 01 thị trấn, có các vị trí tiếp giáp như sau:

 - Phía Bắc giáp huyện Ngân Sơn.

- Phía Nam giáp huyện Chợ Mới và tỉnh Thái Nguyên.

- Phía Đông giáp huyện Bình Gia và Tràng Định (tỉnh Lạng Sơn).

- Phía Tây giáp huyện Bạch Thông.

Huyện có tổng diện tích tự nhiên là 85.300,00 ha, trong đó:  Diện tích đất quy hoạch cho lâm nghiệp là: 74.285,00 ha; diện tích có rừng là: 62.628,00 ha; diện tích rừng tự nhiên là: 55.791,00 ha; độ che phủ rừng đạt 73,4%

( Theo số liệu kiểm kê năm 2014)