Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
95 người đã bình chọn
0 người đang online

Thông tin lãnh đạo

Đăng ngày 02 - 03 - 2016
100%

      - Hạt trưởng: Hoàng Văn Xuân 

     - Điện thoại: 02813. 886.011

     - Di động: 0912.274.811

     - Email: xuanbachthong@gmail.com

 

 

 

 

      - Phó hạt trưởng: Ngôi Quang Nam

      - Điện thoại: 0281.844.071

      - Di động: 0123.480.1979

 

 

 

 

 

     - Phó hạt trưởng: Mai Thanh Sang

     - Điện thoại: 02813.884.117

     - Di động:  0984.434.246