0 người đang online

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Đăng ngày 23 - 03 - 2016
100%

Sáng 13/11, tại xã Nam Cường (Chợ Đồn) có cuộc họp về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng cụm các xã thuộc vùng lõi, vùng đệm của Vườn Quốc gia Ba Bể; Khu Bảo tồn loài & sinh vật cảnh Nam Xuân Lạc (Chợ Đồn). Đồng chí Nông Văn Chí– Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Nông ngiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Dự án bảo vệ, phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2015 tại Vườn Quốc gia Ba Bể và Khu Bảo tồn loài & sinh vật cảnh Nam Xuân Lạc, từ năm 2013 đến nay, Ban Quản lý dự án đã phối hợp với UBND các xã hướng dẫn, chỉ đạo người dân trong vùng tổ chức trồng rừng đặc dụng, phòng hộ, rừng sản xuất và phân tán được nghiệm thu là hơn 1.510ha. Về tình hình thực hiện Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 01/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 - 2020 tại Vườn Quốc gia Ba Bể và Khu Bảo tồn loài & sinh vật cảnh Nam Xuân Lạc như sau: Trong quy hoạch và dự án đầu tư phát triển rừng đặc dụng, ngành chức năng đã thực hiện quy hoạch các phân khu chức năng; quy hoạch vùng đệm; quy hoạch bảo vệ, bảo tồn và phát triển rừng; thực hiện hỗ trợ 40 triệu đồng cho 07 thôn, bản thuộc vùng đệm trong Khu Bảo tồn loài & sinh vật cảnh Nam Xuân Lạc; Vườn Quốc gia Ba Bể phối hợp với chính quyền các xã đồng phê duyệt kế hoạch và dự toán xây dựng 22 công trình nhà họp thôn, 17 công trình đường, cầu, cống nằm trong khu vực, đến nay đã giải ngân được 70% kinh phí thực hiện, nghiệm thu hoàn thành 10 nhà họp thôn để đưa sử dụng…

 

Về các hoạt động hỗ trợ bảo vệ rừng, từ năm 2014 đến nay đã thực hiện giao khoán cho các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng bảo vệ rừng và tổ chức các hoạt động tuần tra, truy quét, với tổng nguồn kinh phí được phân bổ là hơn 4,8 tỷ đồng. Tính riêng trong năm 2015, các lực lượng chức năng đã thực hiện hàng nghìn lượt kiểm tra, truy quét, qua đó đã phát hiện, ngăn chặn, xử lý 105 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng, tịch thu hơn 43m3 gỗ các loại và 37 xe máy, 15 cưa xăng, 01 súng săn cùng nhiều phương tiện, tang vật vi phạm khác; thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 216 triệu đồng.

Về nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm và trong mùa khô 2015 - 2016, ngành tiếp tục tăng cường chỉ đạo các đơn vị chức năng đẩy mạnh thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 02/7/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tăng cường kiểm tra, truy quét các hoạt động khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn tại các địa bàn hai huyện Chợ Đồn và Ba Bể. Tích cực phối hợp với các địa phương trong triển khai công tác trồng rừng năm 2016. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền, các lực lượng Công an, Quân đội của hai huyện cần quyết liệt hơn nữa trong việc phối hợp thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng trên địa bàn...

Tại Hội nghị, đại diện chính quyền địa phương nằm trong khu vực Vườn Quốc gia Ba Bể và Khu Bảo tồn loài & sinh vật cảnh Nam Xuân Lạc, các đơn vị chức năng đã nêu nhiều ý kiến về những thuận lợi, khó khăn trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Hầu hết các ý kiến đều đề cập đến khó khăn trong việc quản lý cưa xăng tập trung theo Quyết định 1718/2012/QĐ-UBND ngày 19/10/2012 của UBND tỉnh vì không có quy định nào bắt buộc người dân phải đưa cưa xăng đến cơ quan Kiểm lâm để quản lý tập trung, dẫn đến việc thực hiện quản lý cưa xăng chưa đạt hiệu quả cao.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nông Văn Chí– Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác quản lý, bảo vệ rừng của hai huyện Chợ Đồn và Ba Bể trong thời gian qua. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chỉ đạo một số nhiệm vụ cụ thể, như: Trong công tác phát triển rừng, cần phải đánh giá cụ thể trồng rừng phòng hộ và trồng rừng sản xuất để triển khai thực hiện có hiệu quả, bên cạnh đó, khuyến khích nhân dân trồng rừng phân tán. Đối với công tác giao khoán rừng, ngành chức năng cùng các địa phương phải có những cam kết cụ thể, để gắn trách nhiệm giữa người bảo vệ với cơ quan quản lý. Về cơ chế thanh toán và lồng ghép, Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh trong việc sử dụng nguồn hỗ trợ phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Công an các huyện cần tích cực tham mưu cho chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp súng săn; xử lý nghiêm các trường hợp cố tình chế tạo, sử dụng súng săn trái phép. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 02/7/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nâng cao trách nhiệm công vụ, xác định rõ trách nhiệm của những người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao…/.

 

Tin mới nhất

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng(23/03/2016 6:06 CH)

Hội thảo điều tra, thống kê và đánh giá đa dạng sinh học của tỉnh Bắc Kạn, nghiên cứu đề xuất các...(23/03/2016 5:17 CH)

Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc trồng mới được gần 300ha rừng(23/03/2016 5:16 CH)

Phê duyệt phương án quản lý bảo vệ rừng Khu Bảo tồn Loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc(23/03/2016 5:16 CH)

Tiềm năng du lịch Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc(23/03/2016 5:07 CH)