0 người đang online

Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc trồng mới được gần 300ha rừng

Đăng ngày 23 - 03 - 2016
100%

Thực hiện Quyết định số 4040/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc phê duyệt kết quả quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2009 – 2015, từ năm 2013 đến năm 2015, Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn đã trồng mới được gần 300 ha rừng.

     Các loại rừng được trồng chủ yếu ở Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc gồm: Trồng rừng đặc dụng phòng hộ, trồng rừng sản xuất tập trung và trồng cây phân tán. Trong đó, năm 2013, Khu bảo tồn đã trồng được hơn 115 ha, năm 2014 trồng được gần 113 ha, năm 2015 trồng được trên 57 ha. Để công tác trồng rừng được triển khai hiệu quả, hàng năm, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn đã kịp thời chỉ đạo Ban quản lý Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương chuẩn bị tốt hiện trường, chuẩn bị cây giống, thiết kế trồng rừng. Ngoài ra, Ban quản lý khu bảo tồn còn tích cực đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn người dân phát dọn thực bì, cuốc hố và tiến hành trồng rừng kịp thời vụ, làm tốt công tác chăm sóc và bảo vệ rừng trồng mà không xâm hại đến diện tích rừng đặc dụng./.

Tin mới nhất

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng(23/03/2016 6:06 CH)

Hội thảo điều tra, thống kê và đánh giá đa dạng sinh học của tỉnh Bắc Kạn, nghiên cứu đề xuất các...(23/03/2016 5:17 CH)

Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc trồng mới được gần 300ha rừng(23/03/2016 5:16 CH)

Phê duyệt phương án quản lý bảo vệ rừng Khu Bảo tồn Loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc(23/03/2016 5:16 CH)

Tiềm năng du lịch Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc(23/03/2016 5:07 CH)