0 người đang online

Cơ cấu tổ chức

Đăng ngày 02 - 03 - 2016
100%

BAN LÃNH ĐẠO KHU BẢO TỒN

 - Trưởng ban:  01 đồng chí

-  Phó Hạt trưởng kiêm Phó Trưởng ban: 01 đồng chí

BỘ PHẬN VĂN PHÒNG

- Phụ trách kế toán tài chính: 01 đồng chí

- Phụ trách pháp chế: 01 đồng chí ( Cán bộ Trạm Kiểm lâm Kiêm nhiệm)

- Phụ trách kỹ thuật: 01 đồng chí ( Cán bộ Trạm Kiểm lâm Kiêm nhiệm)

- Văn thư, thủ quỹ, thủ kho: 01 đồng chí ( Cán bộ Trạm Kiểm lâm Kiêm nhiệm)

- Lái xe: 01 đồng chí;

CÁC TRẠM, CHỐT KIỂM LÂM TRỰC THUỘC

1. Trạm kiểm lâm Trung tâm

2. Trạm kiểm lâm Cốc Tộc

3 Trạm Kiểm lâm Bình Trai

4. Trạm kiểm lâm Lũng Cháy

5. Trạm kiểm lâm Bản Khang

6. Chốt Kiểm lâm Kéo Nàng

7. Chốt Kiểm lâm Đèo An