0 người đang online

Chức năng nhiệm vụ

Đăng ngày 01 - 03 - 2016
100%

a. Chức năng:

Ban quản lý Khu bảo tồn Loài và Sinh cảnh Nam Xuân Lạc là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh, có chức năng giúp Chi cục Kiểm lâm bảo tồn thiên nhiên tại Khu bảo tồn Nam Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn.

b. Nhiệm vụ.

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chiến lược bảo vệ nghiêm ngặt khu vực bảo tồn Nam Xuân Lạc;

- Tuần tra, kiểm soát phát hiện và xử lý kịp thời các đối tượng vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng và các hành vi gây thiệt hại đến khu bảo tồn;

- Bảo tồn sinh cảnh rừng trên núi đá vôi;

- Bảo tồn các mẫu hệ động, thực vật và các nguồn gen quý, hiếm đang có nguy cơ bị tuyệt chủng;

- Bảo vệ các loài động, thực vật đặc biệt là các loài quý, hiếm đang sinh sống trong khu vực;

- Phát huy tác dụng phòng hộ môi trường rừng;

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho mọi đối tượng trong khu vực hiểu và thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý bảo vệ rừng và quy chế Khu bảo tồn;

- Thực hiện và tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học về hệ động, thực vật rừng; phục hồi rừng bằng các biện pháp lâm sinh, trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh;

- Đầu tư phát triển các dịch vụ sinh thái rừng, nâng cáo đời sống nhân dân góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

- Thực hiện các hoạt động tài chính hàng năm theo quy định hiện hành.