0 người đang online
http://faq.backan.gov.vn/guest/channel.aspx?dv=91

Ngăn chặn tình trạng phá rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ (23/03/2016)

Thời gian gần đây, tình trạng khai thác và vận chuyển gỗ quý hiếm trái phép tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ (Bắc Cạn) diễn biến khá phức tạp, đòi hỏi các ngành chức năng có biện pháp ngăn chặn...