0 người đang online
  • Khu Bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ với sự đa dạng sinh học là một ưu ái đặc biệt của thiên nhiên dành cho Bắc Kạn. Hệ sinh thái trên rừng núi đá vôi là những nguồn gen vô cùng quý báu. Bảo tồn để phát triển đa dạng sinh học của khu đã được tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện.

1