0 người đang online

Cơ cấu tổ chức

Đăng ngày 25 - 02 - 2016
100%

1. BAN LÃNH ĐẠO

- Giám đốc

- Hạt trưởng: 01 đồng chí

- Phó hạt trưởng: 03 đồng chí

2. BỘ PHẬN VĂN PHÒNG:

- Phụ trách Kỹ thuật – Tổng hợp: 01 đồng chí

- Phụ trách Pháp chế: 1 đồng chí ( Phó Hạt trưởng phụ trách)

- Phụ trách Kế toán: 1 người

- Văn thư, thủ quỹ, thủ kho, tạp vụ: 01 đồng chí

- Lái xe: 01 đồng chí

3. CÁC TRẠM KIỂM LÂM TRỰC THUỘC

 1. Trạm Kiểm lâm Bản Cào
 2. Trạm Kiểm lâm Lùng Pảng
 3. Trạm Kiểm lâm Thẳm Mu
 4. Trạm Kiểm lâm Nà Dường
 5. Trạm Kiểm lâm Lạng San
 6. Trạm Kiểm lâm Lương Thượng
 7. Trạm Kiểm lâm Nà Mỏ
 8. Trạm Kiểm lâm Kim Vân
 9. Trạm Kiểm lâm Vũ Muộn
 10. Trạm Kiểm lâm Cao Sơn
 11. Chốt  Kiểm lâm Khau Pi
 12. Chốt  Kiểm lâm Nà Lẹng