Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
73 người đã bình chọn
0 người đang online

Thông tin lãnh đạo hạt kiểm lâm huyện Chợ Mới

Đăng ngày 04 - 03 - 2016
100%

      - Hạt trưởng:  Vũ Minh Mẫn 

      - Điện thoại: 02813. 864.098

      - Di động: 0988.779.935 

 

 

 

 

 

 

 

      - Phó hạt trưởng: Hoàng Đức Cường

      - Di động: 0915.168.856 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      - Phó hạt trưởng: Đặng Văn Nam

      - Di động: 0988.402.579