Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
73 người đã bình chọn
0 người đang online

Cơ cấu tổ chức

Đăng ngày 12 - 01 - 2016
100%

BAN LÃNH ĐẠO HẠT

- Hạt trưởng: 01 đồng chí

- Phó Hạt trưởng: 02 đồng chí

BỘ PHẬN VĂN PHÒNG

- Phụ trách kế toán tài chính: 01 đồng chí

- Phụ trách pháp chế: 01 đồng chí ( Cán bộ Trạm Kiểm lâm Kiêm nhiệm)

- Phụ trách kỹ thuật: 01 đồng chí ( Cán bộ Trạm Kiểm lâm Kiêm nhiệm)

- Văn thư, thủ quỹ, thủ kho: 01 đồng chí ( Cán bộ Trạm Kiểm lâm Kiêm nhiệm)

- Lái xe: 01 đồng chí;

CÁC TRẠM KIỂM LÂM TRỰC THUỘC

1. Trạm kiểm lâm Yên Đĩnh

2. Trạm kiểm lâm Sáu Hai

3 Trạm Kiểm lâm Yên Hân