Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
86 người đã bình chọn
0 người đang online
http://faq.backan.gov.vn/guest/channel.aspx?dv=91

Huyện Chợ Đồn trồng rừng vượt 33% kế hoạch (23/03/2016)

Năm 2015, huyện Chợ Đồn được giao chỉ tiêu trồng mới 1.230 ha rừng, trong đó trồng rừng tập trung 1.030 ha, rừng trồng phân tán 200ha. Kết thúc vụ trồng rừng, toàn huyện đã hoàn thành vượt 33% kế...