Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
73 người đã bình chọn
0 người đang online

Tổng quan

Đăng ngày 03 - 03 - 2016
100%

Huyện Bạch Thông Là một huyện miền núi của tỉnh Bắc Kạn ,huyện có 16 xã và 01 thị trấn với các vị trí tiếp giáp như sau:

- Phía Nam giáp với thị xã Bắc Kạn

- Phía Đông giáp với huyện Na Rỳ

- Phía Bắc giáp với Ngân Sơn, Ba Bể;

- Phía Tây giáp với huyện Chợ Đồn.

Huyện có tổng diện tích tự nhiên là 54.649,00 ha, trong đó: Diện tích đất quy hoạch cho lâm nghiệp là: 48.248,00 ha; diện tích có rừng là: 41.673,00 ha; diện tích rừng tự nhiên là: 33.711,00 ha; độ che phủ rừng đạt 76,3%

( Theo số liệu kiểm kê năm 2014)