Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
73 người đã bình chọn
0 người đang online

Thông tin lãnh đạo

Đăng ngày 02 - 03 - 2016
100%

      - Hạt trưởng:  Phùng Đức Chi 

      - Điện thoại: 02813.3870.078

      - Di động: 0985.967.739

 

 

 

 

 

      - Phó hạt trưởng: Nguyễn Phúc Định

      - Di động: 0984. 883. 747

 

 

 

 

 

 

 

      - Phó hạt trưởng: Nguyễn Đình Thỏa

      - Điện thoại: 02813. 850.234

      - Di động: 0983 163 507