Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
68 người đã bình chọn
0 người đang online

Thông tin lãnh đạo

Đăng ngày 25 - 01 - 2016
100%

      - Hạt trưởng: Tô Văn Thức 

      - Di động: 0915.600.389 

 

 

 

 

 

 

 

 

      - Phó Hạt trưởng: Nguyễn Đức Chức

      - Di động: 0912.141.373 

 

 

 

 

 

 

 

 

      - Phó Hạt trưởng: Nông Văn Trưởng

      - Di động: 0974.657.135