Loading the player...
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
173 người đã bình chọn
0 người đang online
http://faq.backan.gov.vn/guest/channel.aspx?dv=91
http://kiemlam.backan.gov.vn/portal/Pages/Trien-khai-Luat-Lam-nghiep-va-cac-van-ban-lien-qua.aspx
https://kiemlam.backan.gov.vn/portal/Pages/Tiep-nhan-va-phan-anh-kien-nghi.aspx

Bắc Kạn trồng hơn 6.000 cây Dổi xanh vào Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ (02/03/2023)

Ngày 28/2, tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ, huyện Na Rì (Bắc Kạn), Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài Nguyên và môi trường) phối hợp cùng Ban Quản lý Khu bảo tồn tổ chức Lễ...

Đại ngàn in dấu chân anh (22/02/2023)

Đại ngàn đã in dấu chân anh qua những cuộc tuần tra rừng đặc dụng dài ngày, những cuộc mật phục xuyên đêm trong rừng sâu, núi thẳm hay ở những chốt chặn hiểm yếu trong bất cứ thời điểm nào, kể cả...