Loading the player...
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
136 người đã bình chọn
0 người đang online
http://faq.backan.gov.vn/guest/channel.aspx?dv=91
http://kiemlam.backan.gov.vn/portal/Pages/Trien-khai-Luat-Lam-nghiep-va-cac-van-ban-lien-qua.aspx
https://kiemlam.backan.gov.vn/portal/Pages/Tiep-nhan-va-phan-anh-kien-nghi.aspx

Hội thảo chuyên đề về phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn... (26/05/2021)

Sáng 25/5, các đồng chí: Nguyễn Long Hải- Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Quang Tuyên- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch...