Loading the player...
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
186 người đã bình chọn
0 người đang online

Đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 05 - 04 - 2023
100%

Ngày 28/3/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Văn bản số 1804/UBND-NCPC về việc đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã phường, thị trấn

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

- Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận Một cửa các cấp nghiên cứu, nắm chắc quy trình, nghiệp vụ, đẩy mạnh thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn, “cầm tay, thực hiện”, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp đăng ký, tạo tài khoản qua Dịch vụ công Quốc gia hoặc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để thực hiện nộp hồ sơ TTHC qua DVCTT, thực hiện thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia đối với các TTHC có quy định phí, lệ phí; đảm bảo 100% hồ sơ phát sinh của các TTHC đã được cung cấp DVCTT toàn trình và 50% hồ sơ phát sinh của các TTHC đã được cung cấp DVCTT một phần cho phép nộp hồ sơ trực tuyến phải được “tiếp nhận” trực tuyến; 50% hồ sơ phát sinh của các TTHC có quy định phí, lệ phí phải được thực hiện thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

- Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện các chỉ tiêu DVCTT tại cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý.

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với đơn vị cung cấp phần mềm Một cửa điện tử khóa tính năng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp đối với các TTHC được cung cấp DVCTT toàn trình. Thời gian thực hiện: Trước ngày 15/4/2023.

- Thống kê, báo cáo UBND tỉnh việc triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chỉ đạo tại mục 1 văn bản này (có kèm theo danh sách chi tiết các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện không đảm bảo tỷ lệ theo chỉ đạo của UBND tỉnh) lồng ghép tại báo cáo kết quả sử dụng phần mềm dùng chung hàng tháng (đồng thời gửi Sở Nội vụ để làm cơ sở tổng hợp kết quả xếp loại, đánh giá hàng năm).

- Ban hành văn bản hướng dẫn (kèm theo video hướng dẫn) các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia đối với các thủ tục hành chính có quy định phí, lệ phí. Thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 10/4/2023.

- Khẩn trương tham mưu, trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 439/KH-UBND ngày 12/7/2022, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/4/2023.

3. Giao Sở Nội vụ

Trên cơ sở kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương tại mục 1 Văn bản này, hằng năm, Sở Nội vụ có trách nhiệm tổng hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền trong đánh giá, xếp loại người đứng đầu đơn vị và công tác thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân theo quy định.

 

Tin mới nhất

Triển khai thi hành Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở(01/06/2023 12:41 SA)

Chăm sóc rừng trồng mùa nắng nóng(26/05/2023 9:48 CH)

Đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh(05/04/2023 2:32 CH)

LỊCH SỬ, Ý NGHĨA NGÀY QUỐC TẾ HẠNH PHÚC (20/3)(27/02/2023 6:26 CH)

Hạt Kiểm lâm Thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách hỗ trợ phát triển trồng cây lâm...(24/02/2023 11:56 CH)