Loading the player...
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
211 người đã bình chọn
0 người đang online

Hạt Kiểm lâm Thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách hỗ trợ phát triển trồng cây lâm nghiệp đa mục đích

Đăng ngày 24 - 02 - 2023
100%

Ngày 24/7/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá; hỗ trợ nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, trong đó có chính sách hỗ trợ phát triển trồng cây đa mục đích (cây Dẻ ván ghép và cây Trám đen ghép)

Để triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển trồng cây đa mục đích đối với cây Dẻ ván ghép và cây Trám đen ghép được kịp thời, hiệu quả, Hạt kiểm lâm thành phố Bắc Kạn xác định việc tổ chức họp toàn bộ các thôn, tổ dân phố để tuyên truyền, đưa chính sách hỗ trợ đến mọi người dân, tổ chức, hộ gia đình biết và thực hiện là một nhiệm vụ quan trọng.

Lãnh đạo Hạt kiểm lâm thành phố đã chỉ đạo sát sao đối với Kiểm lâm phụ trách địa bàn khẩn trương tham mưu cho UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch tuyên truyền gửi đến các thôn, tổ và tổ chức triển khai thực hiện một cách đồng bộ và thống nhất. Trong đó, tập trung triển khai, phổ biến, hướng dẫn về điều kiện, quy mô, nội dung, mức hỗ trợ, cụ thể:

Điều kiện, quy mô hỗ trợ trồng cây đa mục đích đối với cây Dẻ ván ghép và cây Trám đen ghép:

- Diện tích trồng rừng tập trung tối thiểu từ 0,3ha trở lên thuộc quy hoạch rừng sản xuất.

- Cây giống trồng rừng được kiểm soát về chất lượng theo quy định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp hiện hành.

- Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao đất, giao rừng của cơ quan có thẩm quyền hoặc diện tích đất chưa giao nhưng người dân đang quản lý, canh tác ổn định và không có tranh chấp (có xác nhận của chính quyền địa phương).

Nội dung và mức hỗ trợ:

- Hỗ trợ khảo sát thiết kế, lập hồ sơ: 300.000đồng/ha.

- Hỗ trợ 60% đơn giá cây giống (kể cả trồng dặm).

- Hỗ trợ 40% đơn giá phân bón, hỗ trợ trước khi thực hiện trồng rừng và chăm sóc rừng trồng hàng năm (03 năm).

- Hỗ trợ nhân công trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng trồng 4 triệu đồng/ha/04 năm.

- Hỗ trợ chi phí tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc 10,1 triệu đồng/lớp tập huấn.

Theo mục 7 phần II phụ lục kèm theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 27/4/2022 của HĐND tỉnh Bắc Kạn đến các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn biết và đăng ký thực hiện.

Năm 2023, thành phố Bắc Kạn được UBND tỉnh giao chỉ tiêu thực hiện 3,0 ha trồng cây đa mục đích đối với cây Dẻ ván ghép và cây Trám đen ghép. Qua triển khai chính sách hỗ trợ đến nay, đã có 08 hộ dân đăng ký nhu cầu và đủ điều kiện tham gia trồng cây Trám đen ghép với tổng diện tích đăng ký trên 3,6ha.

Để tiếp tục đưa chính sách hỗ trợ trồng cây đa mục đích đến được với người dân, thu hút được nhiều người dân tham gia, thì trong thời gian tới lực lượng Kiểm lâm thành phố sẽ tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động người dân với nhiều hình thức như tuyên truyền qua họp thôn/tổ, tuyên truyền qua loa phát thanh, trao đổi trực tiếp với chủ rừng có diện tích đất đủ điều kiện tham gia thực hiện chính sách, …. nhằm nâng cao diện tích trồng cây đa mục đích đối với cây Dẻ ván ghép và cây Trám đen ghép trên địa bàn thành phố Bắc Kạn./.

Hình ảnh tuyên truyền ngày 20/2/2023 tại thôn Tổng Nẻng - phường Huyền Tụng - thành phố Bắc Kạn

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực Kiểm lâm(03/04/2024 9:18 CH)

  Hướng dẫn kỹ thuật tạm thời trồng, chăm sóc cây Giang lấy lá trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (29/03/2024 6:10 CH)

  Dự báo khí tượng bảo vệ rừng và sản xuất lâm nghiệp ngày 21-27/11/2023(22/11/2023 4:05 CH)

  Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế chỉ số Cải cách hành chính năm 2023(23/10/2023 6:43 CH)

  Tuyên truyền tác hại của việc sử dụng thuốc lá(09/10/2023 6:15 CH)