Loading the player...
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
186 người đã bình chọn
0 người đang online

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn

Đăng ngày 10 - 02 - 2023
100%

Ngày 06/02/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 148/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn:

Trong đó:

Các Thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành: 

- TTHC cấp tỉnh: Phê duyệt Phương án khai thác thực vật rừng thông thường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- TTHC cấp huyện: Phê duyệt Phương án khai thác thực vật rừng loài thông thường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Các TTHC được sửa đổi, bổ sung: 

- TTHC cấp tỉnh:

Phê duyệt Phương án trồng rừng thay thế đối với trường hợp chủ dự án tự trồng rừng thay thế

Phê duyệt dự toán, thiết kế Phương án trồng rừng thay thế đối với trường hợp chủ dự án không tự trồng rừng thay thế 

Xác nhận bảng kê lâm sản (cơ quan kiểm lâm sở tại thực hiện)

Phê duyệt phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên (cơ quan kiểm lâm sở tại thực hiện)

Xem chi tiết quyết định tại đây: https://kiemlam.backan.gov.vn/portal/VanBan/2023-148-BK.pdf

Tin mới nhất

Triển khai thi hành Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở(01/06/2023 12:41 SA)

Chăm sóc rừng trồng mùa nắng nóng(26/05/2023 9:48 CH)

Đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh(05/04/2023 2:32 CH)

LỊCH SỬ, Ý NGHĨA NGÀY QUỐC TẾ HẠNH PHÚC (20/3)(27/02/2023 6:26 CH)

Hạt Kiểm lâm Thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách hỗ trợ phát triển trồng cây lâm...(24/02/2023 11:56 CH)