Loading the player...
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
147 người đã bình chọn
0 người đang online

Chủ rừng và kiểm lâm cùng thực hiện nhiệm vụ theo dõi diễn biến rừng

Đăng ngày 02 - 03 - 2022
100%

Theo quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng thì phải cập nhật theo dõi diễn biến rừng khi có các nguyên nhân tăng hoặc giảm diện tích rừng. Trong đó, các nguyên nhân phổ biến hiện nay gồm có trồng rừng và khai thác rừng trồng.

Để thực hiện đúng quy định về theo dõi diễn biến rừng theo quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT, sau khi kết thúc việc khai thác chính rừng trồng hoặc sau khi kết thúc thời vụ trồng rừng chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư có trách nhiệm báo cáo kiểm lâm địa bàn về biến động diện tích rừng được giao trong thời hạn 15 ngày.

Ảnh 1: Kiểm lâm địa bàn kiểm tra biến động diện tích rừng

Ảnh 1: Kiểm lâm địa bàn kiểm tra biến động diện tích rừng

Về nội dung này cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn để các chủ rừng hiểu và chấp hành đúng quy định. Trường hợp chủ rừng có biến động diện tích rừng mà không báo cáo hoặc báo cáo không đúng thời hạn sẽ bị xem xét xử lý theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 07/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi.

Ảnh 2: Kiểm lâm địa bàn hướng dẫn chủ rừng làm báo cáo biến động diện tích rừng

Ảnh 2: Kiểm lâm địa bàn hướng dẫn chủ rừng làm báo cáo biến động diện tích rừng

  Việc thực hiện báo cáo biến động về diện tích rừng nhằm đảm bảo quyền lợi cho chủ rừng trong quá trình quản lý, sử dụng rừng được giao, đồng thời giúp cho công tác quản lý, theo dõi của cơ quan nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp được kịp thời, đầy đủ, chính xác.

Tin mới nhất

Nâng cao năng lực công chức, viên chức, quản lý bảo vệ rừng viên thuộc chi cục Kiểm lâm năm 2022.(28/06/2022 10:14 CH)

Thư ngỏ nhân dịp kỷ niệm 49 năm ngày thành lập Lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973-21/5/2022)(17/05/2022 5:22 CH)

Xác minh thông tin tài sản của cá nhân chưa chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong...(06/05/2022 11:50 CH)

Hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất 2022(29/03/2022 5:28 CH)

Thành phố Bắc Kạn: Cấp cây trồng phân tán năm 2022(28/03/2022 3:17 CH)