Loading the player...
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
147 người đã bình chọn
0 người đang online

Thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ khoán bảo vệ rừng phòng hộ tại xã Bằng Phúc, Đồng Thắng huyện Chợ Đồn

Đăng ngày 04 - 02 - 2021
100%

Trong năm 2020, trên địa bàn 02 xã Bằng Phúc và Đồng Thắng đã được thực hiện giao khoán bảo vệ rừng phòng hộ cho 19 cộng đồng với 2.467,04 ha và hỗ trợ bảo vệ rừng phòng hộ đối với 44 hộ gia đình, cá nhân cho với 181,99 ha. Tổng số tiền chi trả đối với các hạng mục trên là 1.059.612.000 đồng.

Thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ khoán bảo vệ rừng phòng hộ tại xã Bằng Phúc, Đồng Thắng huyện Chợ Đồn

Từ ngày 02/02/2020 đến ngày 03/02/2020 Trạm Kiểm lâm Rã Bản - Hạt Kiểm lâm Chợ Đồn đã phối hợp với UBND các xã Bằng Phúc và Đồng Thắng tiến hành chi trả tiền hỗ trợ khoán bảo vệ rừng và hỗ trợ bảo vệ rừng phòng hộ năm 2020 cho các hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư nhận khoán. Kinh phí thanh toán từ nguồn kinh phí thuộc Chương trình Mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Chợ Đồn năm 2020.

Trong năm 2020, trên địa bàn 02 xã Bằng Phúc và Đồng Thắng đã được thực hiện giao khoán bảo vệ rừng phòng hộ cho 19 cộng đồng với 2.467,04 ha và hỗ trợ bảo vệ rừng phòng hộ đối với 44 hộ gia đình, cá nhân cho với 181,99 ha. Tổng số tiền chi trả đối với các hạng mục trên là  1.059.612.000 đồng.

Ô Đặng Quý Tiến - Trưởng thôn Phiêng Phung, xã Bằng Phúc cho biết: Thôn Phiêng Phung được giao khoán bảo vệ rừng phòng hộ đối với 293,06 ha, tất cả các hộ gia đình trong thôn đều có thành viên tham gia tổ bảo vệ rừng thôn. Hằng tháng, tổ bảo vệ rừng phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Bằng Phúc, Kiểm lâm địa bàn tổ chức tuần tra kiểm tra rừng ít nhất 04 cuộc/ tháng. Việc nhận được kinh phí khoán bảo vệ rừng đã giúp cho tổ bảo vệ rừng thôn hỗ trợ thanh toán tiền công tuần tra, kiểm tra rừng cho các thành viên và mua sắm một số trang thiết bị phục vụ công tác bảo vệ rừng.

Việc thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số thể hiện sự quan tâm của Đảng và nhà nước ta trong công tác quản lý bảo vệ rừng, nhất là đối với người dân miền núi, vùng sâu xa, vùng đặc biệt khó khăn. Qua đó đã làm thay đổi nhận thức, hành động của người dân đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng, góp phần tích cực ngăn chặn các vụ vi phạm luật Lâm nghiệp trên địa bàn./.

Tin mới nhất

Nâng cao năng lực công chức, viên chức, quản lý bảo vệ rừng viên thuộc chi cục Kiểm lâm năm 2022.(28/06/2022 10:14 CH)

Thư ngỏ nhân dịp kỷ niệm 49 năm ngày thành lập Lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973-21/5/2022)(17/05/2022 5:22 CH)

Xác minh thông tin tài sản của cá nhân chưa chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong...(06/05/2022 11:50 CH)

Hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất 2022(29/03/2022 5:28 CH)

Thành phố Bắc Kạn: Cấp cây trồng phân tán năm 2022(28/03/2022 3:17 CH)