Loading the player...
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
136 người đã bình chọn
0 người đang online

Thẩm định nguồn giống rừng giống chuyển hoá từ rừng trồng cây Hồi tại huyện Chợ mới

Đăng ngày 03 - 02 - 2021
100%

Hồi là một loại lâm sản ngoài gỗ đặc biệt, mang lại giá trị kinh tế cao, thu nhập từ trồng Hồi đã góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn nói chung và huyện Chợ Mới nói riêng.

Trong những năm qua, Bắc Kạn có nhiều chương trình, dự án đầu tư phát triển cây Hồi. Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh có diện tích trồng Hồi tập trung khoảng 3.576,84 ha. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đã đạt được thì việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất, gây trồng và phát triển cây Hồi còn hạn chế. Công nghệ chế biến, bảo quản sau thu hoạch chủ yếu theo phương pháp thủ công, chế biến tinh dầu theo quy mô công nghiệp chưa phát triển nên chất lượng sản phẩm Hồi không cao, chưa ổn định. Đặc biệt, công tác chăm sóc theo quy trình kỹ thuật chưa được áp dụng, vì vậy sau nhiều năm thu hái quả dẫn đến năng suất, sản lượng Hồi thấp.

Để khắc phục những hạn chế về công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp, đồng thời nâng cao năng suất, chất lượng rừng trồng Hồi tại huyện Chợ Mới nói riêng và trên địa bàn toàn tỉnh nói chung, đáp ứng nhu cầu về giống cây trồng đủ tiêu chuẩn thì việc chuyển hóa rừng giống Hồi từ rừng trồng là rất cần thiết. Do vậy, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn đã kiện toàn Hội đồng thẩm định nguồn giống cây trồng lâm nghiệp phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành thẩm định thiết kế kỹ thuật chuyển hóa rừng giống từ rừng trồng đối với cây Hồi tại xã Bình Văn, huyện Chợ Mới của Lâm trường Chợ Mới đề nghị công nhận. Công tác thẩm định căn cứ theo Quy phạm kỹ thuật xây dựng rừng giống chuyển hóa (QPN 16-93) Ban hành kèm theo Quyết định số 804/QĐ/KT ngày 02 tháng 11 năm 1993 của Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp. Mục đích của việc thẩm định nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật chủ yếu trong việc chuyển hóa rừng trồng thành rừng giống để cung cấp lượng hạt giống ổn định và có chất lượng phục vụ kế hoạch trồng rừng giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

(Kiểm tra, thẩm định hiện trường rừng giống chuyển hóa từ rừng trồng cây Hồi tại xã Bình Văn, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn)

Kết quả kiểm tra, thẩm định hiện trường có 40 ha rừng Hồi thuộc khoảnh 3, 9, 10, 7 tiểu khu 436, xã Bình Văn, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn đạt tiêu chuẩn là rừng giống chuyển hóa từ rừng trồng và được Sở Nông nghiệp và PTNT công nhận tại Quyết định số 15/QĐ-SNN ngày 22 tháng 01 năm 2021 về việc công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp, mã số nguồn giống: C.02.01, chủ nguồn giống là Lâm trường Chợ Mới địa chỉ tại Tổ 6, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn./.

Tin mới nhất

Tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp và thực hiện kế hoạch...(15/03/2021 2:53 CH)

Ngăn chặn, xử lý tình trạng khai thác, vận chuyển, buôn bán, sử dụng trái pháp luật các loài thực...(04/02/2021 3:12 CH)

Thẩm định nguồn giống rừng giống chuyển hoá từ rừng trồng cây Hồi tại huyện Chợ mới(03/02/2021 11:33 CH)

Tăng cường các biện pháp chăm sóc, quản lý nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp trên...(22/12/2020 10:03 CH)

Bắc Kạn cần có các chính sách hỗ trợ đầu tư trồng cây đa mục đích và trồng cây phân tán (12/11/2020 4:38 CH)