Loading the player...
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
147 người đã bình chọn
0 người đang online

Tổng kết 10 năm thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng phát triển đến năm 2020”

Đăng ngày 30 - 09 - 2020
100%

Ngày 24/02/2010, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 336/2010/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010-2015 và định hướng phát triển đến năm 2020” (Đề án 336).

Tỉnh Bắc Kạn hiện có 08 đơn vị hành chính (07 huyện, 01 thành phố) với 108 xã, phường, thị trấn; dân số khoảng 327.800 người. Trong giai đoạn 2010 - 2020, kinh tế - xã hội từng bước phát triển, quá trình đô thị hóa được đẩy mạnh, xây dựng cơ bản từng bước hoàn thiện; các loại hình kinh doanh, dịch vụ như kinh doanh gas, karaoke, dịch vụ lưu trú, trung tâm mua sắm, các cơ sở sản xuất công nghiệp…được đầu tư xây dựng.

Dự báo trong những năm tới, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực xây dựng, kinh doanh dịch vụ, sản xuất, khai thác khoáng sản...từ đó xuất hiện nhiều cơ sở trọng điểm có nguy cơ cháy, nổ cao. Bên cạnh đó tốc độ đô thị hóa diễn ra ngày càng nhanh, tập trung ở thành phố Bắc Kạn và trung tâm các huyện kéo theo sự gia tăng về số lượng các khu dân cư, nhà lin kề, nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, khách sạn và dịch vụ vui chơi giải trí, nhu cầu sử dụng năng lượng điện, xăng, dầu, khí đốt tăng mạnh,... tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ; công tác phòng ngừa và tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CNCH) sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Để triển khai thực hiện Đề án, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 399/KH-UBND ngày 11/11/2013 về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, từ đó chỉ đạo các đơn vị địa phương tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung trong Đề án 336 và định hướng xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH theo từng giai đoạn. Bên cạnh đó, hằng năm UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác PCCC&CNCH, trong đó có chỉ đạo lồng ghép các nội dung triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Đề án 336.

Trên cơ sở nội dung Đề án 336, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 336 nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, đồng thời thông qua kế hoạch đã phân công rõ trách nhiệm, nhiệm vụ cho từng bộ phận trong tổ chức triển khai thực hiện, chỉ đạo tập trung mọi nguồn lực để đầu tư cho công tác PCCC&CNCH nhằm đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Qua 10 năm thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng phát triển đến năm 2020” cho tới nay trên địa bàn tỉnh đã đạt được các thành tích như sau:

Công tác PCCC được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền địa phương, với sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân, trong đó lực lượng Công an làm nòng cốt, hiện nay 100% các xã, thị trấn, các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC đã thành lập đội dân phòng hoặc đội PCCC cơ sở đảm bảo về số lượng, sẵn sàng tham gia CC&CNCH khi có cháy xảy ra.

Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm thực hiện, qua đó tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân trong công tác PCCC. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cơ sở đã được nâng lên rõ rệt, đã bố trí nguồn kinh phí phục vụ cho công tác PCCC, thường xuyên củng cố, kiện toàn đội PCCC cơ sở, dân phòng, làm tốt công tác thường trực, đảm bảo thực hiện tốt phương châm 04 tại chỗ trong công tác PCCC nhằm xử lý kịp thời sự cố cháy, nổ ngay từ ban đầu làm giảm thiểu đến mức thấp nhất số vụ cháy và thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Công tác thanh tra, kiểm tra an toàn PCCC trên địa bàn tỉnh đã đề ra các biện pháp khắc phục kịp thời các hạn chế thiếu sót, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về PCCC qua đó góp phần hạn chế các nguy cơ xảy ra cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Công tác đảm bảo an toàn PCCC trên địa bàn tỉnh cơ bản được thực hiện và duy trì. Số vụ cháy xảy ra giảm dần qua các giai đoạn, không xảy ra cháy lớn gây thiệt hại về người và tài sản, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân với công tác PCCC đã được nâng lên rõ rệt, góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương luôn được ổn định và phát triển.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC của người đứng đầu một số cơ sở sản suất, kinh doanh chưa cao; Các điều kiện về cơ sở vật chất, đường giao thông, nguồn nước chữa cháy chưa được thuận lợi, các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC chưa đáp ứng được yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội hiện nay; Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCCC, xây dựng phong trào toàn dân PCCC tại một số cơ quan, địa phương chưa đạt hiệu quả; Một số đơn vị, địa phương chưa thực hiện đầy đủ nội dung Đề án 336 theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Do địa phương chưa bố trí được ngân sách để triển khai thực hiện Đề án, kinh phí chủ yếu từ Trung ương cấp nên công tác PCCC nói chung và thực hiện Đề án 336 nói riêng chưa đảm bảo theo mục tiêu Đề án đặt ra ( Mục tiêu trong 10 năm sẽ thành lập 03 đội PCCC tại các huyện, tuy nhiên đến nay chỉ thành lập được 01/03 đội PCCC; toàn bộ phương tiện PCCC&CNCH hiện nay đều do Bộ Công an cấp và do được viện trợ).

Để công tác quản lý nhà nước về PCCC đạt hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, góp phần đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo cụ thể như sau: Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, điều chỉnh nội dung Đề án cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án để chỉ đạo thực hiện; Các sở, ban, ngành, địa phương: Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác PCCC; trong công tác tuyên truyền cần đổi mới nội dung, hình thức, cách thức (ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu…) để đối tượng được tuyên truyền nhận thức rõ trách nhiệm và thực hiện; Định kỳ, theo chức năng nhiệm vụ, tổ chức thanh tra, kiểm tra  các cơ quan, tổ chức, công ty, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn có nguy cơ cháy nổ cao để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sở hở thiếu sót trong công tác PCCCC; xử lý nhiêm tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về PCCC./.

Tin mới nhất

Nhiều cơ sở chế biến gỗ ở Ngân Sơn khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm(21/02/2022 10:39 CH)

Triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2022(12/01/2022 3:58 CH)

Sản xuất nông, lâm nghiệp một năm nhìn lại(07/01/2022 9:56 CH)

Khẩn trương, quyết liệt hơn nữa trong phòng, chống dịch Covid-19(07/01/2022 5:44 CH)

Hội thảo chuyên đề về phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm...(26/05/2021 2:07 CH)