Loading the player...
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
147 người đã bình chọn
0 người đang online

Nâng cao năng lực lãnh đạo, quyết tâm xây dựng thành phố Bắc Kạn phát triển toàn diện

Đăng ngày 06 - 08 - 2020
100%

Đảng bộ TP. Bắc Kạn có 47 tổ chức cơ sở đảng và 176 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với 4.284 đảng viên. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, mặc dù còn những khó khăn, thách thức, nhưng với mục tiêu phát triển toàn diện, xứng đáng với vị trí là trung tâm của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc thành phố luôn đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, không ngừng nỗ lực triển khai, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Bắc Kạn lần thứ VI đề ra, đạt được nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực.

Diện mạo đô thị thành phố Bắc Kạn ngày càng đổi mới.
Diện mạo đô thị thành phố Bắc Kạn ngày càng đổi mới.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, cấp ủy thành phố đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trên các mặt, các lĩnh vực. Cụ thể, sau Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, Thành ủy đổi mới việc xây dựng, ban hành nghị quyết của cấp ủy thông qua việc ban hành 06 chương trình công tác trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực; hạn chế việc ban hành nhiều nghị quyết. Thành lập Ban Chủ nhiệm các chương trình, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên phụ trách theo lĩnh vực; định kỳ hằng năm tổ chức sơ kết, đánh giá tiến độ thực hiện; kịp thời có giải pháp khắc phục những hạn chế, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

Cù Ngọc Cường  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Kạn
Đồng chí Cù Ngọc Cường- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Kạn.

Các cấp ủy, chính quyền thành phố Bắc Kạn đã tập trung lãnh đạo thực hiện cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra (có 54/58 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đạt và vượt). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ, du lịch, giảm tỷ trọng sản xuất nông - lâm nghiệp; trong đó, thương mại dịch vụ - du lịch chiếm 56,7%; sản xuất công nghiệp - xây dựng cơ bản chiếm 37,5%; nông - lâm nghiệp chiếm 5,8%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 3.200 tỷ đồng, bằng 107% Nghị quyết đề ra; thu nhập bình quân tăng qua các năm, đạt 50 triệu đồng/người/năm. Thu ngân sách đạt, vượt chỉ tiêu Nghị quyết, năm 2019 thu đạt 135,33 tỷ đồng, kế hoạch năm 2020 thu đạt 151,5 tỷ đồng. Thành phố hoàn thành nhiệm vụ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại 02 xã Nông Thượng và Dương Quang; trong đó, xã Dương Quang hoàn thành trước 01 năm so với Nghị quyết đề ra. Phát triển nông - lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với phát triển kinh tế tập thể có nhiều nổi bật; trong nhiệm kỳ thành lập mới 25 HTX, bằng 250% Nghị quyết đề ra; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” với 24 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên; trong đó xuất hiện nhiều mô hình kinh tế tiêu biểu như: Mô hình trồng các loại nấm của Hợp tác xã Minh Anh; Tinh bột nghệ của Hợp tác xã Tân Thành; trồng rau công nghệ cao tại phường Huyền Tụng...

Công tác giáo dục và đào tạo được quan tâm thực hiện theo hướng đổi mới căn bản và tạo sự chuyển biến trong công tác dạy và học. Đến nay thành phố Bắc Kạn có 16/22 trường đạt chuẩn quốc gia. Mạng lưới y tế cơ sở được xây dựng, củng cố và kiện toàn. Công tác giảm nghèo và an sinh xã hội được thực hiện thường xuyên. Đến hết năm 2020 thành phố Bắc Kạn phấn đấu thực hiện giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn đa chiều còn 1,78%. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân tiếp tục được cải thiện, nâng cao.

Với quyết tâm xây dựng thành phố Bắc Kạn ngày càng phát triển theo hướng văn minh, xanh - sạch - đẹp, xứng đáng với vị trí trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố đã tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, đô thị; đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị phát triển theo hướng đồng bộ, từng bước đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của đô thị loại III. Việc hoàn thành dự án Trung tâm thương mại Vincom và Shophouse vào năm 2019 đã góp phần làm thay đổi diện mạo chung của thành phố. Cùng với đó, hiện nay, thành phố Bắc Kạn đang tích cực chủ động phối hợp với các nhà đầu tư thực hiện các thủ tục để triển khai xây dựng Khu dân cư thương mại và chợ Nguyễn Thị Minh Khai; Khu dân cư Đức Xuân 4; Khu dân cư phía sau đồi Tỉnh ủy; Khu đô thị Bắc Sông Cầu; xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Huyền Tụng để kêu gọi thu hút đầu tư. Những vướng mắc kéo dài liên quan đến lĩnh vực giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, đất đai, giải quyết đơn thư được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo quyết liệt, giải quyết dứt điểm được một số vụ việc, vướng mắc kéo dài.

Nhiệm vụ cải cách hành chính gắn với kỷ cương, kỷ luật công vụ có sự chuyển biến tích cực, được người dân, doanh nghiệp đánh giá cao. Trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể từ thành phố đến phường, xã từng bước được nâng cao. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố, tăng cường. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể được chú trọng và có nhiều đổi mới. Thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ thành phố đã kết nạp 459 quần chúng ưu tú vào Đảng; hằng năm có trên 85% tổ chức cơ sở đảng và trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tổ chức kiểm tra 173 tổ chức đảng, 903 đảng viên; giám sát chuyên đề 108 tổ chức đảng và 304 đảng viên. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tổ chức thực hiện nghiêm từ thành phố đến cơ sở. Việc khắc phục những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã có sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương và xây dựng Đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Để tiếp tục xây dựng thành phố Bắc Kạn phát triển toàn diện, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ thành phố đã đề ra 07 mục tiêu về phát triển kinh tế; 03 mục tiêu về văn hóa - xã hội; 02 mục tiêu về công tác quốc phòng, an ninh, nội chính; 03 mục tiêu về xây dựng hệ thống chính trị; 04 chương trình trọng tâm. Cụ thể: Tốc độ thu ngân sách tăng bình quân 8%/năm trở lên; thu ngân sách đạt 200 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 3.700 tỷ đồng; số hộ kinh doanh hoạt động trên địa bàn bình quân hàng năm có 4.000 hộ. Duy trì tỷ lệ che phủ rừng 65,5%. Thành lập mới 02 hợp tác xã/năm; có 04 mô hình hợp tác xã kiểu mới điển hình tiên tiến vững mạnh trong liên kết và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; duy trì, nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP đã đạt; trung bình mỗi năm có thêm 02 sản phẩm OCOP mới đạt từ 03 sao trở lên; phát triển 2 sản phẩm OCOP chủ lực của thành phố. Xây dựng 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; trong đó có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 100% thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới; thành phố đạt chuẩn nông thôn mới. Kết nạp 450 đảng viên; hằng năm 80% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 97% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó hoàn thành tốt nhiệm vụ là 85%. 100% cơ quan hành chính nhà nước có cơ cấu công chức phù hợp với vị trí việc làm; 100% cán bộ, công chức ứng dụng thành thạo hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc; 95% cán bộ, công chức xã, phường có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên; tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 78%; mức độ 4 là 45%.

Từ kinh nghiệm và những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển” và để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc thành phố Bắc Kạn tiếp tục đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp; trong đó chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; năng lực quản lý điều hành của chính quyền các cấp; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử thông minh; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thu hút đầu tư tạo bước phát triển mới về kinh tế - xã hội; tiếp tục quan tâm xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị theo hướng đồng bộ, văn minh, hiện đại; tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; quyết tâm xây dựng thành phố Bắc Kạn phát triển toàn diện và cơ bản hoàn thành tiêu chí của Đô thị loại II vào năm 2025./.

Tin mới nhất

Nhiều cơ sở chế biến gỗ ở Ngân Sơn khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm(21/02/2022 10:39 CH)

Triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2022(12/01/2022 3:58 CH)

Sản xuất nông, lâm nghiệp một năm nhìn lại(07/01/2022 9:56 CH)

Khẩn trương, quyết liệt hơn nữa trong phòng, chống dịch Covid-19(07/01/2022 5:44 CH)

Hội thảo chuyên đề về phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm...(26/05/2021 2:07 CH)