Loading the player...
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
147 người đã bình chọn
0 người đang online

Tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Đăng ngày 03 - 12 - 2020
100%

Thời gian qua, các đơn vị, địa phương đã thực hiện tốt các chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng đã từng bước được nâng cao. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây tại một số địa phương vẫn còn xảy ra các vụ vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp như: Phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật, vi phạm về chuyển mục đích sử dụng rừng, có những vụ vi phạm diện tích rừng và khối lượng lâm sản bị xâm hại lớn, vượt mức xử phạt vi phạm hành chính. Nguyên nhân là do một số cấp ủy, chính quyền địa phương có lúc, có nơi chưa thực hiện tốt trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn dẫn đến chậm phát hiện và xử lý đối với các hành vi vi phạm; công tác quản lý, giám sát các cơ sở kinh doanh chế biến lâm sản của lực lượng Kiểm lâm cơ sở và các ngành chức năng có liên quan và một số địa phương chưa được chặt chẽ vẫn còn có trường hợp cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản vi phạm đưa gỗ không có hồ sơ, nguồn gốc hợp pháp vào cơ sở để chế biến, tiêu thụ.

Để kịp thời chấn chỉnh tình trạng nêu trên nhằm bảo vệ tốt diện tích rừng trên địa bàn, ngày 23/11/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành công văn số 6961/UBND-NNTNMT yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Sở Nông nghiệp và PTNT

- Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tăng cường kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và tham mưu cho cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp.

- Giao Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm cấp huyện, các trạm Kiểm lâm địa bàn xây dựng quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng giữa các trạm Kiểm lâm địa bàn với lực lượng Công an chính quy tại các xã, phường, thị trấn.

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý bảo vệ rừng đến mọi tầng lớp nhân dân được biết để chấp hành theo quy định của pháp luật.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT rà soát, kiểm tra đối với các dự án, công trình có chuyển mục đích sử dụng rừng (đặc biệt đối với chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên), chuyển mục đích sử dụng đất kịp thời phát hiện những trường hợp chuyển mục đích sử dụng rừng, chuyển mục đích sử dụng đất không đảm bảo các quy định của pháp luật; phối hợp xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp vi phạm về phá rừng trái pháp luật và vi phạm về chuyển mục đích sử dụng rừng, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Lâm nghiệp, Luật Đất đai và các văn bản liên quan.

3. Công an tỉnh

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và PTNT và chỉ đạo Công an các huyện, thành phố quyết liệt trong việc điều tra, khởi tố và xử lý nghiêm minh đối với các vụ phá rừng trái pháp luật vi phạm về pháp luật hình sự.

- Giao Công an các huyện, thành phố chỉ đạo Công an chính quy các xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với lực lượng Kiểm lâm, công chức Kiểm lâm phụ trách địa bàn xã tăng cường tuần tra, kiểm tra phát hiện và xử lý đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực Lâm nghiệp.

- Chỉ đạo Công an chính quy tại xã, phường, thị trấn xây dựng quy chế phối hợp trong thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng với các Trạm Kiểm lâm địa bàn nhằm thực hiện tốt công tác phối hợp trong thực hiện quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn.

4. UBND các huyện, thành phố

- Thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm quản lý nhà nước về Lâm nghiệp quy định tại Điều 102 Luật Lâm nghiệp; Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 02/7/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ngăn chặn, xử lý hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép gây hủy hoại môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 15/5/2017 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ các khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh; Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 và Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

- Chỉ đạo các ngành chức năng cấp huyện tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra phát hiện và xử lý nhanh chóng, nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm về lâm nghiệp trên địa bàn.

- Địa phương nào để xảy ra tình trạng xâm hại rừng, phá rừng, lấn chiếm đất rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng không đúng quy định thì Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

5. Các cơ quan truyền thông của tỉnh và của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng, nâng cao nhận thức cho người dân trong công tác quản lý bảo vệ rừng, tạo nhận thức thống nhất trong đấu tranh, phòng ngừa để đạt hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng./.

Tin mới nhất

Nâng cao năng lực công chức, viên chức, quản lý bảo vệ rừng viên thuộc chi cục Kiểm lâm năm 2022.(28/06/2022 10:14 CH)

Thư ngỏ nhân dịp kỷ niệm 49 năm ngày thành lập Lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973-21/5/2022)(17/05/2022 5:22 CH)

Xác minh thông tin tài sản của cá nhân chưa chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong...(06/05/2022 11:50 CH)

Hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất 2022(29/03/2022 5:28 CH)

Thành phố Bắc Kạn: Cấp cây trồng phân tán năm 2022(28/03/2022 3:17 CH)