Loading the player...
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
136 người đã bình chọn
0 người đang online

Ba Bể với công tác Phát triển rừng

Đăng ngày 05 - 11 - 2020
100%

Năm 2020, huyện Ba Bể được giao chỉ tiêu trồng 610 ha rừng, trong đó 210 ha trồng phân tán, 400 ha trồng lại sau khai thác và các chương trình, dự án khác.

Công tác phát triển rừng trên địa bàn huyện Ba Bể luôn được quan tâm chỉ đạo sát sao. Năm 2020, các hộ dân trên địa bàn huyện Ba Bể đã đăng ký thực hiện với tổng diện tích là 853,78 ha (đạt 139,96% kế hoạch giao).

 Ngay từ đầu năm 2020, Ban quản lý chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Ba Bể đã chỉ đạo, giám sát, kiểm tra và đôn đốc các hộ dân đẩy nhanh tiến độ trồng rừng, đảm bảo trồng đúng, đủ diện tích rừng trồng, đến nay các hộ dân trên địa bàn huyện Ba Bể đã trồng được 851,98 ha đạt 139,67% so với kế hoạch giao, trong đó, trồng phân tán được 370,13 ha; trồng rừng tập trung được 481,85 ha. 

Hiện nay, Ban quản lý chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp huyện Ba Bể đang thực hiện công tác nghiệm thu diện tích rừng trồng mới, và diện tích rừng trồng đang trong giai đoạn được chăm sóc./.

Tin mới nhất

Tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp và thực hiện kế hoạch...(15/03/2021 2:53 CH)

Ngăn chặn, xử lý tình trạng khai thác, vận chuyển, buôn bán, sử dụng trái pháp luật các loài thực...(04/02/2021 3:12 CH)

Thẩm định nguồn giống rừng giống chuyển hoá từ rừng trồng cây Hồi tại huyện Chợ mới(03/02/2021 11:33 CH)

Tăng cường các biện pháp chăm sóc, quản lý nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp trên...(22/12/2020 10:03 CH)

Bắc Kạn cần có các chính sách hỗ trợ đầu tư trồng cây đa mục đích và trồng cây phân tán (12/11/2020 4:38 CH)