Loading the player...
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
147 người đã bình chọn
0 người đang online

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH BẮC KẠN TỔ CHỨC TỔNG KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NÂNG CAO NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CỦA LỰC LƯỢNG KIỂM LÂM GIAI ĐOẠN 2015-2020

Đăng ngày 11 - 11 - 2020
100%

Trong tháng 10/2020 các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch nâng cao năng lực hoạt động của Lực lượng Kiểm lâm giai đoạn 2015-2020 và Sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa Hạt kiểm lâm, Ban quản lý rừng đặc dụng và UBND các xã, phường, thị trấn để quản lý, chỉ đạo, kiểm tra và giám sát kiểm lâm địa bàn.

Thực hiện Đề án 1920/QĐ-TTg ngày 24/10/2014 của Thủ trướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Kiểm lâm giai đoạn 2014-2020 và Chỉ thị số 3714/BNN-TCLN ngày 15/12/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường chấn chỉnh hoạt động của lực lượng Kiểm lâm. Ngày 29/9/2015, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 354/QĐ-CCKL về Kế hoạch nâng cao năng lực hoạt động của lực lượng Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020 (gọi tắt là Kế hoạch nâng cao năng lực Kiểm lâm) và thống nhất tổ chức thực hiện tại tất cả các phòng, đội, đơn vị trực thuộc và toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Chi cục, với mục đích xây dựng đội ngũ cán bộ Kiểm lâm theo hướng giỏi ít nhất một việc và biết làm nhiều việc” tận tụy với công việc, với nhân dân; đổi mới căn bản phương pháp, lề lối làm việc theo hướng hiệu quả hơn, thực hiện tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; xây dựng lực lượng Kiểm lâm trong sạch, vững mạnh, thật sự là lực lượng “nòng cốt” đáng tin cậy trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

(Hạt Kiểm lâm huyện Na Rì tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch nâng cao năng lực hoạt động của Lực lượng Kiểm lâm giai đoạn 2015-2020)

Qua 05 năm thực hiện, để đánh giá các kết quả đã thực hiện của Kế hoạch nâng cao năng lực hoạt động của lực lượng Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ trong giai đoạn 2020-2025 đúng với quy định của pháp luật, của tỉnh, ngành và thực tiễn của đơn vị; chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Kế hoạch trong toàn lực lượng Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn, Chi cục Kiểm lâm đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch nâng cao năng lực Kiểm lâm và Sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp đã ký giữa UBND các xã, phường, thị trấn (gọi chung UBND các xã) trong việc quản lý, chỉ đạo, kiểm tra và giám sát Kiểm lâm địa bàn.

(Hạt Kiểm lâm Thành Phố tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch nâng cao năng lực hoạt động của Lực lượng Kiểm lâm giai đoạn 2015-2020)

Đến nay, đã có 10/10 đơn vị gồm các 08 hạt kiểm lâm huyện, thành phố và 02 Ban quản lý rừng đặc dụng đã tổ chức Hội nghị tổng kết, với thành phần mời dự họp có lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm, lãnh đạo UBND các xã và toàn thể công chức, viên chức, người lao động tham dự. Hội nghị tổng kết tại các đơn vị được thực hiện nghiêm túc, đánh giá sát với kết quả đã đạt được và chỉ ra những hạn chế cần sớm khắc phục, hội nghị cũng đã nhận được ý kiến đóng góp của lãnh đạo UBND các xã trong việc thực hiện các giải pháp quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với Kiểm lâm địa bàn nhằm thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Chi cục Kiểm lâm dự kiến tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Kế hoạch nâng cao năng lực hoạt động Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020 vào tháng 12/2020, để đánh giá cụ thể các kết quả đạt được và chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong thực hiện các nội dung kế hoạch đề ra, làm cơ sở xây dựng Kế hoạch trong giai đoạn 2020-2025 nhằm thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới./.

Tin mới nhất

Nâng cao năng lực công chức, viên chức, quản lý bảo vệ rừng viên thuộc chi cục Kiểm lâm năm 2022.(28/06/2022 10:14 CH)

Thư ngỏ nhân dịp kỷ niệm 49 năm ngày thành lập Lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973-21/5/2022)(17/05/2022 5:22 CH)

Xác minh thông tin tài sản của cá nhân chưa chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong...(06/05/2022 11:50 CH)

Hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất 2022(29/03/2022 5:28 CH)

Thành phố Bắc Kạn: Cấp cây trồng phân tán năm 2022(28/03/2022 3:17 CH)