Loading the player...
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
147 người đã bình chọn
0 người đang online

Giải đáp những khó khăn, vướng mắc của địa phương trong thực hiện pháp luật về Lâm nghiệp

Đăng ngày 18 - 09 - 2019
100%

Ngày 13 tháng 9 năm 2019, Tổng cục Lâm nghiệp đã ban hành công văn số 1425/TCLN-CPTT về việc giải đáp trong thực hiện pháp luật về lâm nghiệp.

Tại văn bản số 1425/TCLN-CPTT, Tổng cục Lâm nghiệp đã giải đáp 297 nội dung khó khăn, vướng mắc trong thực hiện pháp luật về lâm nghiệp của 43 tỉnh, thành phố, cụ thể:

1. Luật Lâm nghiệp 2017: giải đáp 34 nội dung khó khăn, vướng mắc;

2. Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2019: giải đáp 82 nội dung;

3. Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019: giải đáp 15 nội dung ;

4. Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019: giải đáp 52 nội dung ;

5. Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2019: giải đáp 51 nội dung ;

6. Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2019: giải đáp 06 nội dung;

7. Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2019: giải đáp 12 nội dung;

8. Thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2019: giải đáp 13 nội dung;

9. Thông tư số 31/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2019: giải đáp 03 nội dung;

10. Thông tư số 32/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2019: giải đáp 04 nội dung;

11. Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2019: giải đáp 25 nội dung;

Xem chi tiết nội dung giải đáp tại đây: Bảng tổng hợp nội dung giải đáp khó khăn, vướng mắc của địa phương trong thực hiện pháp luật về Lâm nghiệp

Tin mới nhất

Thông tư số 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 của Bộ NN&PTNT Quy định về trồng rừng thay thế khi...(01/11/2019 4:16 CH)

Giải đáp những khó khăn, vướng mắc của địa phương trong thực hiện pháp luật về Lâm nghiệp(18/09/2019 5:49 CH)

Công văn số 1425/TCLN-PCTT ngày 13/9/2019 của Tổng cục Lâm nghiệp v/v giải đáp trong thực hiện...(18/09/2019 5:05 CH)

Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng...(27/05/2019 3:12 CH)

Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019, Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm...(02/05/2019 3:06 CH)