Loading the player...
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
186 người đã bình chọn
0 người đang online

Phòng Thanh tra - Pháp chế

Đăng ngày 08 - 03 - 2017
100%

A. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

Phòng Thanh tra-pháp chế là phòng chuyên môn, nghiệp vụ có chức năng tham mưu giúp Chi cục trưởng về lĩnh vực thanh tra, pháp chế; Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

Tham mưu, giúp lãnh đạo Chi cục thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản theo quy định của pháp luật. 

b) Xây dựng, tổ chức thực hiện các ch­ương trình, kế hoạch về công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

c) Tham m­ưu giúp Chi cục trưởng xử lý những vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng có tính chất phức tạp; những vụ vi phạm thuộc thẩm quyền của Chi cục trư­ởng và Chủ tịch UBND tỉnh; điều tra và đề nghị Chi cục trưởng khởi tố các vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng có dấu hiệu hình sự theo quy định.

 đ) Quản lý, hướng dẫn việc sử dụng ấn chỉ, mẫu biểu xử phạt vi phạm hành chính và công tác pháp chế; kiểm tra việc lập hồ sơ xử lý vi phạm trong công tác quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; chỉ đạo, hướng dẫn việc khắc phục những thiếu sót trong công tác lập hồ sơ, xử lý vi phạm hành chính; tổng hợp, báo cáo công tác pháp chế của Chi cục Kiểm lâm và hoạt động kinh doanh, chế biến lâm sản trên địa bàn tỉnh; tham mưu giải quyết các thủ tục hành chính về gây nuôi động vật hoang dã, trồng cấy nhân tạo các loài thực vật hoang dã.

e) Thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về bảo vệ và phát triển rừng; tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật.

f) Tham mưu tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về thanh tra-pháp chế; quản lý vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ, ấn chỉ xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật; tham mưu giao, thu hồi, kiểm tra, quản lý, hướng dẫn sử dụng búa Kiểm lâm, trang bị và thu hồi vũ khí, công cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

g) Phối hợp với phòng Tổ chức, tuyên truyền và xây dựng lực lượng xây dựng nội dung, hình thức tuyên truyền đối với lĩnh vực thanh tra, pháp chế; phối hợp với Phòng Hành chính-Tổng hợp và các đơn vị xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

h) Quản lý công chức, viên chức, người lao động và tài sản được giao theo quy định của Nhà nước và quy chế của Chi cục.

i) Thực hiện những nhiệm vụ khác do Chi cục trư­ởng phân công.

B. THÔNG TIN LIÊN HỆ

   - Trưởng phòng: Đoàn Việt Hưng

   - Điện thoại: 0916.508.962 

   - Email: viethung17000@gmail.com

   - Email: ttpcklbk@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

  - Phó trưởng phòng: 

  - Điện thoại: 

  - Email: 

  - Email: