Loading the player...
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
211 người đã bình chọn
0 người đang online

Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1

Đăng ngày 08 - 03 - 2017
100%

A. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 1 có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm tra, ngăn ngừa, ngăn chặn xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; là lực lượng trực tiếp, nòng cốt phòng cháy, chữa cháy rừng chuyên ngành;

Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 1 chịu sự chỉ đạo, quản lý của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm.

2. Nhiệm vụ:

a) Tổ chức kiểm tra, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn toàn tỉnh theo quy định hiện hành của Nhà nước; phối hợp, hỗ trợ các Hạt Kiểm lâm, Ban quản lý Khu bảo tồn, Công ty, Doanh nghiệp Lâm nghiệp trong chữa cháy rừng, giải quyết các điểm nóng về chặt phá rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển, kinh doanh trái phép lâm sản theo chỉ đạo của lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm.

b) Xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản theo quy định của pháp luật. Thực hiện các hoạt động nghiệp vụ chống tiêu cực trong hoạt động bảo vệ rừng, kiểm tra, kiểm soát lâm sản của công chức Kiểm lâm theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm.

c) Thực hiện các nhiệm vụ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng chuyên ngành của Chi cục Kiểm lâm; Tổ chức huy động lực lượng từ các đơn vị vũ trang, lực lượng phương tiện khác của đơn vị, cá nhân đóng trên địa bàn để ngăn chặn, ứng cứu kịp thời các vụ cháy rừng xảy ra trong những tình huống cấp thiết và cấp bách.

d) Thường xuyên duy trì đảm bảo quân số trực; phối hợp, hỗ trợ các địa phương, chủ rừng trong công tác kiểm tra, truy quét ngăn chặn các tổ chức, cá nhân vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; hỗ trợ các địa phương, chủ rừng tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn toàn tỉnh.

đ) Quản lý công chức, viên chức, người lao động và tài sản được giao theo quy định của Nhà nước và quy chế của Chi cục.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng phân công.

B. THÔNG TIN LIÊN HỆ

ĐỘI KIỂM LÂM CƠ ĐỘNG & PCCCR SỐ 1

      - Đội trưởng: Triệu Văn Kiểm

      - Điện thoại: 02813.870.559

      - Di động: 0979.778.127 

      - Email: klcd1backan@gmail.com

 

 

 

 

 

 

     - Phó đội trưởng: Liêu Đình Chi

     - Điện thoại: 02813.870.559 

     - Di động: 0987.001.042

     - Email: klcd1backan@gmail.com