Loading the player...
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
147 người đã bình chọn
0 người đang online

Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BKHĐT- BNNPTNT- BTC

Đăng ngày 08 - 12 - 2015
100%

- Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BKHĐT-BNNPTNT-BTC ngày 05/6/2012 của liên bộ Kế hoạch Đầu tư - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Quyết định 147/2007/QĐ-TTg và Quyết định 66/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. (Tải về)

Tin mới nhất

Luật số 16/2017/QH14, ngày 15/11/2017, Luật Lâm nghiệp(28/06/2018 4:55 CH)

Chính phủ ban hành Nghị định 168/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 quy định về khoán rừng, vườn cây và...(22/02/2017 9:22 CH)

Thông tư số 93/2016/TTLT-BTC-BNNPTNT ngày 27/6/2016 Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí sự...(21/02/2017 10:03 CH)

Thông tư số 24/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 Ban hành danh mục và công bố mã HS đối với hàng hóa...(21/02/2017 9:57 CH)

Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2016 Thông tư Quy định về khai thác chính và tận dụng,...(21/02/2017 9:54 CH)