Loading the player...
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
186 người đã bình chọn
0 người đang online

Giới thiệu chung về Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn

Đăng ngày 08 - 12 - 2015
100%

 

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn

Địa chỉ: Tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại liên hệ: 0281.3870.521  - FAX: 0281.3875.489

* Sơ lược quá trình thành lập và phát triển:

Bắc Kạn là tỉnh miền núi thuộc vùng Đông Bắc, cách thủ đô Hà nội 160 km. Toàn tỉnh có 08 đơn vị hành chính (trong đó 07 huyện, 01 thành phố) với 122 xã/phường/thị trấn. Tổng diện tích tự nhiên là 485.941 ha. Trong đó, diện tích đất quy hoạch cho lâm nghiệp là 423.150 ha chiếm 87,08% diện tích đất tự nhiên của toàn tỉnh (diện tích đất có rừng 360.615 ha và diện tích đất chưa có rừng 62.535 ha). Ngoài ra trên địa bàn tỉnh còn có 9.374 ha diện tích đất có rừng ngoài quy hoạch cho lâm nghiệp. (Theo kết quả theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp  năm 2014 tỉnh Bắc Kạn).

Ngày 17/01/1974 Kiểm lâm Bắc Thái (nay là Thái Nguyên và Bắc Kạn) được thành lập theo Nghị định 101/CP của Chính Phủ. Tổ chức bộ máy bao gồm: 03 Phòng nghiệp vụ, 01 Đội Kiểm soát lưu động, 01 Hạt phúc kiểm lâm sản và 10 Hạt Kiểm lâm, với tổng biên chế 274 người.

Năm 1979, thực hiện Nghị định số 368/CP, Chi cục Kiểm lâm Bắc Thái được sáp nhập vào Sở lâm nghiệp, đồng thời xác lập lại địa giới hành chính của tỉnh. Theo đó, Hạt Kiểm lâm Ngân Sơn và Chợ Rã (nay là Ba Bể) được cắt về tỉnh Cao Bằng.

Ngày 15/9/1990, UBND tỉnh Bắc Thái có Quyết định số 111/QĐ-UB v/v thành lập Hạt lâm nghiệp - Kiểm lâm trực thuộc Sở Lâm nghiệp, tiền thân là từ 3 đơn vị hợp thành đó là: Hạt Kiểm lâm (thực hiện công tác QLBVR), BQL DA PAM 3352 (thực hiện công tác trồng rừng) và Ban ĐCĐC huyện.

Thực hiện Nghị định 39/CP của Chính phủ, ngày 30/9/1994 UBND tỉnh Bắc Thái đã ra Quyết định tách Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Lâm nghiệp sang trực thuộc UBND tỉnh Bắc Thái.

Năm 1996, sau khi được Quốc hội thông qua, ngày 01/01/1997 tỉnh Bắc Thái được chia tách thành 2 tỉnh (Thái Nguyên và Bắc Kạn). Theo đó cùng với việc tái lập tỉnh, Chi cục Kiểm lâm Bắc Kan cũng được thành lập theo Quyết định số 05/QĐ-UB của UBND tỉnh Bắc Kạn là đơn vị trực thuộc UBND tỉnh Bắc Kạn. Về tổ chức bộ máy của Chi cục Kiểm lâm Bắc Kạn gồm: 3 Phòng chuyên môn; 01 Đội Kiểm lâm cơ động; 03 Trạm phúc kiểm lâm sản và các Hạt Kiểm lâm huyện, thị với tổng số biên chế 121 người.

Thực hiện Nghị định số 119/NĐ-CP ngày 16/10/2006 của Chính phủ về Tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm. Năm 2007, thực hiện Quyết định số 1029QĐ-UBND 09/7/2007 của UBND tỉnh Bắc Kạn Chi cục Kiểm lâm được chuyển giao về trực thuộc Sở NN & PTNT tỉnh Bắc Kạn.  Đến nay, hệ thống tổ chức của lực lượng Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn gồm 05 Phòng chuyên môn; 02 Đội Kiểm lâm Cơ động & PCCCR; 08 Hạt Kiểm lâm huyện, thành phố; 02 BQL Khu Bảo tồn (Khu BTTN Kim Hỷ và Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc), 43 trạm kiểm lâm địa bàn cụm xã.

Biên chế được giao hiện nay của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn là 242 người. Trong đó: 183 biên chế QLNN, 43 biên chế sự nghiệp và 16 biên chế HĐ 68.

* Một số thành tích đạt được:

- Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn nhiều năm liên được tặng danh hiệu thi đua “Tập thể Lao động tiên tiến”.

- Năm 2015 được Bộ Nông nghiệp & PTNT tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, góp phần vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2010-2014.