Loading the player...
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
138 người đã bình chọn
0 người đang online

Đường dây nóng tố giác vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng

Đăng ngày 18 - 12 - 2015
100%

1. CHI CỤC KIỂM LÂM

-  Hoàng Văn Hải: Chi cục trưởng

  Điện thoại : 02813.810.649

  Di động: 0915.627.268

- Nguyễn Đoàn Tú: Phó Chi cục trưởng

-  Di động: 0913.249.549

2. ĐỘI KIỂM LÂM CƠ ĐỘNG

- Lục Thanh Chính: Đội trưởng đội kiểm lâm cơ động số 2

  Di động: 01694.059.299

- Hà Xuân Hải: Đội trưởng đội kiểm lâm cơ động số 2

 Di động: 0919.668.628

Tin mới nhất

Đường dây nóng tố giác vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng(18/12/2015 4:55 CH)