Loading the player...
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
122 người đã bình chọn
0 người đang online

Pác Nặm đạt 116,8% kế hoạch trồng rừng năm 2020

Đăng ngày 09 - 06 - 2020
100%

Năm 2020, huyện Pác Nặm được giao chỉ tiêu trồng 320 ha rừng, trong đó 70 ha trồng phân tán, 250 ha trồng lại sau khai thác và các chương trình, dự án khác.

Công tác phát triển rừng trên địa bàn huyện Pác Nặm luôn được quan tâm chỉ đạo sát sao. Đến nay, các hộ dân trên địa bàn huyện Chợ Đồn đã đăng ký thực hiện với tổng diện tích là 573,1 ha (đạt 179% kế hoạch giao). Tranh thủ thời tiết thuận lợi, Ban quản lý Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Pác Nặm đã vận động người dân đẩy nhanh tiến độ trồng rừng, đến nay trên địa bàn huyện Chợ Đồn đã trồng được 373,74 ha (đạt 116,8% so với kế hoạch giao) trong đó, trồng phân tán được 29,65 ha; trồng lại rừng sau khai thác được 179,22 ha, người dân tự đầu tư trồng mới được 164,87 ha. 

Hiện nay Ban quản lý Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Pác Nặm tiếp tục rà soát trồng lại rừng sau khai thác để đôn đốc các hộ thực hiện trồng lại rừng, đồng thời tổ chức, hướng dẫn người dân trồng rừng đúng kỹ thuật, khuyến cáo người dân tranh thủ thời tiết thuận lợi tổ chức trồng rừng vào những ngày râm mát, có mưa ẩm để đảm bảo cây trồng đạt tỷ lệ cây sống cao. Ngoài ra, các hộ dân cũng đang thực hiện chăm sóc rừng trồng đang trong giai đoạn chăm sóc theo quy định./.

Tin mới nhất

Hướng dẫn nhận biết và biện pháp phòng, trừ bệnh chết héo cây keo(04/09/2020 3:10 CH)

Rừng - Giá trị của cuộc sống(21/08/2020 2:39 CH)

Chủ động ứng phó, giảm thiệt hại do thiên tai gây ra(18/08/2020 9:00 CH)

Khuyến cáo phòng chống bệnh chết héo cây keo(18/08/2020 2:50 CH)

Huyện Pác Nặm vượt kế hoạch trồng rừng năm 2020 (06/08/2020 3:06 CH)