Loading the player...
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
122 người đã bình chọn
0 người đang online

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn tổ chức kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Đăng ngày 27 - 03 - 2020
100%

Thực hiện Kế hoạch số 270/KH-CCKL ngày 16/3/2020 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn về kiểm tra các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính và việc công bố tiêu chuẩn giống cây trồng lâm nghiệp năm 2020 của các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

(Kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh cây trồng lâm nghiệp tại huyện Ba Bể)

Trong thời gian các ngày 23, 24, 25 tháng 3 năm 2020, Chi cục Kiểm lâm đã tiến hành kiểm tra về công tác quản lý chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp đối với Hạt Kiểm lâm huyện Pác Nặm, Ba Bể và Ngân Sơn. Kiểm tra đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của  một số cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính trên địa bàn tại 03 huyện.

Kết quả kiểm tra: Về cơ bản các Hạt Kiểm lâm cấp huyện đã thực hiện khá tốt trong công tác tham mưu cho UBND cấp huyện trong việc tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn được giao quản lý. Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp đều có đầy đủ hồ sơ theo quy định chứng minh về hồ sơ, nguồn gốc lô hạt giống, lô cây giấy, các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp đều có Giấy phép đăng ký kinh doanh được cấp có thẩm quyền cấp phép. Quá trình kiểm tra chưa phát hiện vi phạm quy định trong hoạt động quản lý, kinh doanh giống cây lâm nghiệptại các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp.

Trong thời gian tới Chi cục Kiểm lâm sẽ tiếp tục thực hiện kiểm tra đối với các huyện, thành phố còn lại nhằm ngày một nâng cao chất lượng về giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn./. 

Tin mới nhất

Tuần tra, kiểm tra rừng phòng hộ tại xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể(14/09/2020 4:06 CH)

Xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng(04/09/2020 3:27 CH)

Phát triển rừng tại huyện Chợ Đồn(26/08/2020 8:49 CH)

Hạt Kiểm lâm huyện Bạch Thông phối hợp với Chi cục Kiểm lâm bàn giao động vật rừng cho Trung tâm...(09/06/2020 3:47 CH)

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn thả động động vật rừng nguy cấp, quý hiếm trở lại môi trường sống...(20/05/2020 10:13 CH)