Loading the player...
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
122 người đã bình chọn
0 người đang online

Định hướng mới trong chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp

Đăng ngày 25 - 02 - 2020
100%

Theo Đề án cơ cấu lại nông nghiệp giai đoạn 2020 - 2025, tỉnh Bắc Kạn chủ trương chuyển dịch cơ cấu giá trị ngành nông nghiệp theo hướng lấy lâm nghiệp, chế biến biến gỗ và dược liệu làm trọng tâm.

Công ty TNHH Lechenwood sản xuất ván ép tại Khu công nghiệp Thanh Bình
Sản xuất ván ép tại Công ty TNHH Lechenwood, Khu công nghiệp Thanh Bình.

Tiềm năng lớn từ rừng

Lâm nghiệp là thế mạnh của Bắc Kạn. Diện tích đất quy hoạch lâm nghiệp của tỉnh là 417.538ha, chiếm 85% tổng diện tích tự nhiên. Vài năm gần đây, lĩnh vực lâm nghiệp của tỉnh đã có sự đầu tư phát triển nhanh về diện tích rừng trồng, khoanh nuôi và bảo vệ rừng, phát triển trồng cây gỗ lớn theo hướng thâm canh.

Toàn tỉnh hiện có trên 97.000ha có rừng trồng sản xuất; hơn 270.000ha rừng tự nhiên, trong đó 4.000ha là cây vầu, nứa xen lẫn cây gỗ. Đây là nguồn nguyên liệu lớn để đáp ứng ngành công nghiệp chế biến lâm sản, lâm sản ngoài gỗ và chế biến gỗ xuất khẩu, hạn chế cung ứng nguyên liệu thô để tăng giá thành và lợi nhuận trong sản xuất nông lâm nghiệp. 

Trên địa bàn tỉnh hiện có trên 100 xưởng mộc làm hàng thủ công mỹ nghệ và sản xuất hàng tiêu dùng, đồ gia đình, hơn 200 cơ sở chế biến lâm sản từ gỗ rừng trồng, đa số là các xưởng bóc gỗ thủ công. Ngoài ra, có 02 doanh nghiệp sản xuất ván ép xuất khẩu quy mô lớn là Công ty cổ phần đầu tư Govina, Công ty TNHH Lechenwood và 01 doanh nghiệp đang đầu tư dự án chế biến gỗ tại khu công nghiệp Thanh Bình. Đây là những điều kiện thuận lợi để phát triển ngành chế biến lâm sản, nâng cao giá trị kinh tế và tiêu thụ gỗ rừng trồng tại địa phương. Năm 2019 sản lượng khai thác gỗ rừng trồng trên địa bàn tỉnh đạt hơn 260.000m3; sản lượng củi ước khoảng 420.000 ste, luồng, vầu hơn 8,9 triệu cây, nứa 4,8 triệu cây, vỏ quế 410 tấn...

Dù có nhiều lợi thế song ngành lâm nghiệp của tỉnh hiện vẫn chưa phát triển tương xứng. Trồng rừng sản xuất tuy đã có bước phát triển khá nhưng chưa tạo thành vùng nguyên liệu rộng lớn đủ cung ứng cho công nghiệp chế biến gỗ. Ngành sản xuất, chế biến dược liệu kém phát triển, chủ yếu vẫn dựa vào khai thác dược liệu sẵn có trong tự nhiên. Mặt khác, diện tích đất rừng khá nhưng chủ yếu là rừng tự nhiên nên việc kêu gọi đầu tư, thực hiện các dự án vể lâm nghiệp còn có nhiều rào cản.

Gia tăng giá trị lĩnh vực lâm nghiệp

Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn xác định rõ chuyển dịch cơ cấu giá trị ngành nông nghiệp đến năm 2025 lấy lĩnh vực lâm nghiệp, chế biến gỗ và dược liệu là trọng tâm. Tỉnh đặc mục tiêu giá trị gia tăng lĩnh vực lâm nghiệp, chế biến gỗ đến năm 2025 (theo giá so sánh) đạt 2.099 tỷ đồng, trong đó lâm nghiệp tăng 2,09 lần so với hiện tại, chế biến tre, gỗ, nứa tăng thêm hơn 20 lần so với năm 2018. Cụ thể, đến năm 2025, cơ cấu giá trị sản phẩm nông nghiệp là trồng trọt chiếm 42,21%, chăn nuôi chiếm 20,6%, lâm nghiệp chiếm 37,2%, thủy sản chiếm 1,16%.

Thực hiện chủ trương này, thời gian qua, ngành nông nghiệp tỉnh đẩy mạnh phát triển trồng rừng gắn với công nghiệp chế biến lâm sản, nâng cao chuỗi giá trị lâm nghiệp. Năm 2018, trong cơ cấu giá trị sản phẩm ngành nông nghiệp, lĩnh vực lâm nghiệp chỉ chiếm 23% (trồng trọt chiếm 54,8%, chăn nuôi chiếm 20,9%, thủy sản chiếm 1,3%). Đến hết năm 2019, tỷ trọng lâm nghiệp chiếm 27,73% (trồng trọt - chăn nuôi chiếm 71,56%, thủy sản chiếm 7,71%). Con số này cho thấy, giá trị gia tăng sản phẩm từ lâm nghiệp đã chuyển biến đáng kể theo định hướng cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

Tỉnh Bắc Kạn đề ra mục tiêu giai đoạn 2020 - 2025 diện tích rừng trồng đạt 100.000ha, diện tích khai thác trung bình từ 5.500 - 6.500ha/năm với trữ lượng 700.000 -900.000m3/năm. Đối với ngành dược liệu, phấn đấu 50% sản lượng cây dược liệu được chế biến tại địa phương, trong đó 30% sẽ được chế biến sâu. Để góp phần nâng cao giá trị lĩnh vực lâm nghiệp, chế biến gỗ và dược liệu, tỉnh đưa ra các giải pháp như: Xây dựng vùng nguyên liệu tập trung cho công nghiệp chế biến gỗ, ván nhân tạo; quy hoạch và phát triển thị trường gỗ và sản phẩm gỗ; khai thác bền vững và phát triển trồng, sản xuất dược liệu; định hướng về thị trường trong nước và từng bước tiếp cận, tham gia thị trường xuất khẩu. Ngoài ra, tỉnh cũng nghiên cứu một số chính sách phân vùng và khuyến khích trồng rừng, thu hút các nhà đầu tư tham gia và lĩnh vực chế biến nông lâm sản, dược liệu./.

Tin mới nhất

Tăng cường công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính(25/08/2020 9:12 CH)

Triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone(10/08/2020 3:21 CH)

Nâng cao năng lực lãnh đạo, quyết tâm xây dựng thành phố Bắc Kạn phát triển toàn diện(06/08/2020 2:33 CH)

Tuần lễ giới thiệu bí xanh thơm, gạo Japonica và các sản phẩm nông sản sạch tỉnh Bắc Kạn tại Hà Nội(14/07/2020 3:48 CH)

Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa IX của đồng chí Nguyễn Văn Du - Ủy viên BCH...(05/05/2020 10:10 CH)